Mennesker og historier fra Lofoten

-

Visste du at du kan se strømforbruket ditt time for time?

Visste du at du kan se strømforbruket ditt time for time?

Nå er muligheten tilgjengelig på Min Side og i kundeappen vår, sier Siri Sund, kommunikasjons- og kundesjef i Lofotkraft.

–Kan kundene se hvor mye strøm de bruker akkurat nå?

–Nei, i kundeappen vil du bare se gårsdagens strømforbruk, og tilbake i tid. Du vil se strømforbruket fra dag til dag, og hvordan det har variert fra time til time gjennom døgnet.

Den nye AMS-måleren registrerer strømforbruket hver time og sender informasjonen automatisk til Lofotkraft.

 

 –Kan en kunde ringe til Lofotkraft hvis hun lurer på hvorfor hun har brukt så mye strøm f.eks. på søndag ettermiddag?

–Nei. Lofotkraft ser bare hvor mye strøm som er brukt, og når – ikke hva strømmen er brukt til. Mange tror nok at Lofotkraft sitter på slike data, men det gjør vi ikke. Vi kan ikke se hva strømmen er brukt til.

Enkelte kunder må dessverre vente en stund før de kan se strømforbruket sitt time for time. Det skyldes at det fortsatt er noen få målere vi ikke har stabil kontakt med over tid, forteller Sund.

 

«Rushtidpris» på strøm

Myndighetene har signalisert at nettleien skal bli dyrere på tider av døgnet da mange bruker mye strøm samtidig. Det vil de gjøre ved å innføre et såkalt effekt-ledd på nettleia.  

–Når en sånn prismodell kommer, er det greit å være forberedt og ha innsikt i sitt eget strømforbruk, forteller Sund, sånn at man kan redusere strømforbruket i enkelte perioder.

 

–Du sier at nettleien skal bli dyrere på enkelte tider av døgnet. Så Lofotkraft skal altså øke inntektene sine enda mer når nye tariffer kommer?

–Vi kjenner til debatten om at smarte strømmålere og såkalt «rushtidsavgift» i nettleien innføres for at nettselskapene skal tjene mer penger. I virkeligheten er det motsatt: Begge deler innføres for å holde nettleien lavest mulig i fremtiden. Det er staten ved NVE som bestemmer hvor store inntekter Lofotkraft kan ha, og inntekten vår vil ikke øke pga. at effekt-tariffer blir innført. Dersom det blir dyrere å bruke strøm i rushtiden, må det altså bli tilsvarende rimeligere å bruke strøm andre timer og dager i året.

 

–Hva menes med effekt, og hvorfor skal det plutselig koste ekstra?

–Effekt er et mål for hvor mye strøm man bruker på et bestemt tidspunkt. Det at mange bruker mye strøm på samme tid belaster strømnettet – og dette kan også føre til at vi må utvide eller forsterke strømnettet. Ved å fordele forbruket av strøm ut over dagen eller døgnet, kan vi redusere behovet for slike utbygginger, forteller Sund.

–Stadig flere husholdninger skaffer seg varmepumpe, induksjonskomfyr, elbil med hurtiglading og annet utstyr som gjør at vi bruker mye mer strøm samtidig. Med smart styring av strømbruket kan man unngå å lade elbil, koke poteter og vaske klær på samme tid. Eller man kan sørge for at for eksempel varmtvannsberederen, eller varmekablene i gangen, kobler ut mens man lager middag. Da får man ned strømforbruket, uten at det går ut over komforten. Derfor anbefaler vi at man anskaffer en smart ladeboks til el-bil, altså en ladeboks med både tids- og effektstyring.

–Strømnettet må dimensjoneres for den ene timen i året vi bruker mest, typisk den kaldeste dagen i januar. Hvis vi klarer å dempe forbruket disse få timene, kan Norge spare milliardinvesteringer i nettet, sier Sund, og legger til: –For i store deler resten av året er det masse ledig kapasitet i nettet. En «rushtidpris» på strøm vil derfor stimulere til fordeling av strømforbruket.

 

–Vet dere når ny modell for nettleie kommer?

–NVE kom med forslag til ny prismodell i fjor vår. Etter mange innspill fra bransjen – også fra Lofotkraft – justerer de nå modellen, og kommer med nytt forslag i 2019. Ny prismodell vil derfor tidligst tre i kraft fra 2021. Det betyr har at du god tid til å skaffe deg oversikt over eget strømforbruk, sier Sund.

 

–Hvis man ønsker å se hvor mye strøm man bruker i øyeblikket?

–Da kan man ta i bruk mulighetene som ligger i HAN-porten på måleren, sier Sund. Det er fullt mulig å koble til ulike tjenester og/eller produkter fra en rekke 3.parts leverandører. I så fall må du først kontakte Lofotkraft og be om å få HAN-porten på måleren åpnet, slik at du kan koble på utstyret du ønsker. Lesing og presentasjon av informasjon fra HAN-porten forutsetter nemlig at du anskaffer utstyr for dette formålet.

Det finnes løsninger som gjør data om ditt strømforbruk tilgjengelig i en nettleser eller en i app på pc, mobil eller nettbrett, og ulike displayløsninger. 

–Lista over leverandører som tilbyr utstyr for smart styring av strømforbruket vokser nesten fra dag til dag, sier Sund. Jeg anbefaler kundene å sjekke portalen som NEK (Norsk Elektrisk Komité) har utarbeidet; https://www.nek.no/info-ams-han-brukere/.