Mennesker og historier fra Lofoten

-

–Vi er helt i startgropa når det gjelder elektrifisering.

–Vi er helt i startgropa når det gjelder elektrifisering.

–Vi er helt i startgropa når det gjelder elektrifisering, sier Ole Osland, havnesjef i Vågan.

I 2021 kommer Hurtigruten og Havila til å seile Kystruta med skip som er «plug in hybrider». Staten har bestemt at disse skal bruke landstrøm til «hotelldrift», og i tillegg lade batterier ombord mens skipene ligger til kai.

–Svolvær er en populær havn for Kystruta, sier Ole Osland, havnesjef i Vågan. En ting er at Lofoten er et attraktivt reisemål. En annen ting er at større skip, som Havila og Hurtigruta vil seile med etter 2021, kan legge til kai midt inne i Solvær by.

Svolvær er en av de 12 havnene langs Kystruta der liggetiden er mer enn en time og derfor egnet til lading.

–Vi har drøftet saken i havnestyret, og det er enighet om at dette er noe vi må prioritere, sier Osland, som vært havnesjef i Vågan kommune siden 2016.

Osland var tidligere plan- og næringssjef i Vågan kommune. Han vet hvor viktig det er at flere ansvarsområder i kommunen snakker sammen – og planlegger helhetlig.

–Det skjer veldig mye i Svolvær sentrum nå. Det skal bygges hoteller, og det kommer til å skje mye på kaia. Det blir flere turister og flere aktører som kommer til å etterspørre elektrisitet.

Svolvær havn har allerede lagt til rette for en elektrisk båt, som etter planen skal starte opp i august. “Brim Explorer””, som også skal ligge til kai mellom Thon og Lofoten Suitehotel, skal ta med passasjerer på guidet tur i Lofoten.

–Vi legger opp egen infrastruktur og kabel fra nettstasjonen som står her på kaia og bort til kaiplassen til ”Brim”, forteller Osland, som tror dette bare er begynnelsen.

–Vi er helt i startgropa når det gjelder elektrifisering. Myndighetene kommer med krav om landstrøm og ladestrøm for store skip og ferger, og det blir spennende å se om dette også vil gi ringvirkninger til fritidsbåter og fiskebåter, med mindre motorer. Der tror jeg utviklingen og elektrifiseringen kan komme til å skje fort.

Pål Martinussen, nettsjef, Lofotkraft

Elektrifisering av stadig nye områder krever mer av strømnettet – og bygging av ny infrastruktur.

Fram til 2022 bygger Lofotkraft ny hovedlinje gjennom hele Lofoten – fra Kvitfossen til Solbjørn.

–Det er nødvendig å øke kapasiteten for å sikre innbyggerne og næringslivet nok strøm i framtida, sier Pål Martinussen, nettsjef i Lofotkraft.

Den nye linja skal sikre strømforsyningen i Lofoten de neste 50 årene.

–Vi har også tatt høyde for lastøkningen som kan komme ved elektrifisering av transport på sjø og land, og i andre næringer, forteller Martinussen.

– Elektrifiseringen til sjøs er allerede i full gang. Vi har etter hvert fått mange el-ferger, og nå elektrifiseres også kystruta fra Bergen til Kirkenes. Det sier næringspolitisk rådgiver Ulf Møller i Energi Norge, en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge.

–Energi Norge og KS Bedrift Energi har hatt en workshop sammen med alle nettselskapene som får besøk av Kystruten. Målet var å samordne tekniske krav, og forsøke å standardisere løsninger. Det var godt oppmøte på workshopen, og alle var løsningsorienterte og konstruktive, understreker Ulf Møller. Lofotkraft deltok på workshopen.

Verdens første batteridrevne bilferge, MF «Ampere», som har kapasitet på 120 personbilenheter og 360 passasjerer, trafikkerer mellom Lavik og Oppedal i Sogn og Fjordane.

Myndighetene og fergeselskapene er offensive. Planen er at om tre år skal det seile 70 elektrifiserte ferger i Norge.Regjeringen jobber nå med en handlingsplan for grønn skipsfart, der også ferger og skyssbåter er med. Til NRK sa Atle Hamar (V), statssekretær i Klima- og miljødepartementet: – Det er ei målsetning å elektrifisere hele fergesektoren innen 2025.