Mennesker og historier fra Lofoten

-

Vestvågøy kommune bruker nå fiber fra Lofotkraft bredbånd.

Vestvågøy kommune bruker nå fiber fra Lofotkraft bredbånd.

–Lofotkraft bredbånd var konkurransedyktig både på pris og teknologi. Nå får vi mer kapasitet inn til alle våre, mer enn 20 lokasjoner, sier Kjetil Jørgensen, leder for IKT-avdelingen i Vestvågøy kommune.

Vestvågøy kommune bruker nå fiberbredbånd i mange tjenester, fra sykehjem, hjemmetjeneste, skolerog til drift av kommunen.

Lofotkraft Bredbånd har mer enn 6000 kunderi hele Lofoten, mer enn 500 av disse er bedriftsleveranser.

–Vi merker at flere og flere bedriftskunder setter pris på å ha lokal leverandør, med lokal tilknytting, med lokale ressurser, som kan kontaktes dersom det oppstår feil. Vi kan reagere raskt, fordi vi er her,og vi kjenner leveransen og teknologien, sier Morten Andrè Linchausen Jenssen i Lofotkraft Bredbånd.

–Vi merker at flere og flere bedriftskunder setter pris på å ha lokal leverandør, sier Morten Andrè Linchausen Jenssen i Lofotkraft Bredbånd.

Mange av Vestvågøy kommunes tjenester er allerede knyttet til internett, og det kommer til å bli flere digitaliseringer av tjenester. IKT-leder Jørgensen trekker fram velferdsteknologi og skole som to viktige områder.

–Vi har for eksempel allerede i dag en medisinrobot hjemme hos eldre og syke. En hjemmehjelper lader disse med medisin når de er på hjemmebesøk. Så leveres medisindosen til brukeren fra roboten, som via styres internett.

–Våre skoler er også helt avhengig av å være koblet på nett, trådløst, med mange samtidige brukere. Eksamen og nasjonale prøver foregår via internett. Tidligere måtte man på noen skoler begrense antall brukere, slik at de som hadde eksamen fikk levert. Nå er det ikke slik, sier Kjetil Jørgensen.

For å levere på avtalen med Vestvågøy kommune har Lofotkraft bredbånd gravd betydelig meter med fiber og brukt mye montørressurser på å installere fiber.

–Med fiber inn i veggen kan vi med et tastetrykk øke kapasiteten dersom Vestvågøy kommune skulle ønske det, sier Morten Andrè Linchausen Jenssen. –I det gamle kobbernettverket er det en begrensning på hvor mye fart og kapasitet man kan få gjennom nettverket.

Flere og flere folk forventer nå å være på internett, raskt og trådløst.

–Endringene og forventingene skjer raskt, sier Kjetil Jørgensen. Vi ser det blant annet på sykehjem. De eldre ønsker å koble seg på trådløst, for eksempel for å være på Facebook og ha kontakt med familien.

–Uten internett stopper samfunnet, sier Morten Andrè Linchausen Jenssen. Raskt internett er jo snart like viktig for folk som strøm. Vi merker kravene fra kunder. Tidligere var det ok med et brudd på internett-leveransen. De siste årene har dette endret seg voldsomt. Både private og virksomheter forventer å være online hele tiden.

– Raskt og stabilt fiberbredbånd blir en enda viktigere del av kommunes leveranser av tjenester til innbyggerne i framtida, mener Morten Andrè Linchausen Jenssen, og nevner muligheter innen skole.

–Man kan se for seg undervisning med virtuelle klasserom. Det kan bety at læreren fysisk ikke må væretil stedei klasserommet. En type undervisningen som gir mulighet for besparelser, samtidig som det vil kunne sikre god læring.

Linchausen Jenssen mener også at godt og stabilt bredbånd er viktig både for kommunens økonomi og for den enkeltes livskvalitet.

–Oppfølging av syke og eldre hjemme, via forskjellig internett-teknologi, kan gjøre at mange kan bo hjemme lenger. Dette blir viktig nå når eldrebølgen kommer, spesielt i kommuner med folk spredt ut på mange steder.

Raskt fiberbredbånd gir fleksibilitet for ansatte og for drift av kommunen.

–Med fiber er det ingen begrensning på hvor mange som kan logge seg på, og jobbe på et nettverk fra utsiden, sier Linchausen Jenssen. Det åpner for mobilitet blant de som jobber i eller for kommunen. Det blir lettere å ha hjemmekontor. Mange har jo også fiber hjemme.

Overgangen til fiber fra Lofotkraft Bredbånd betyr også at Vestvågøy kommune selv vil ta mer styring og kontroll over sine data- og internettsystemer. Tidligere har dette blitt gjort av en ekstern leverandør.

–Nå skal vi i kommunen selv ta hånd om og drifte vårt eget nettverket, sier IKT-leder Jørgensen.