Mennesker og historier fra Lofoten

-

Vårt samfunnsoppdrag: Raskt fiberbredbånd skaper nye muligheter og vekst i hele Lofoten.

Vårt samfunnsoppdrag: Raskt fiberbredbånd skaper nye muligheter og vekst i hele Lofoten.

–Vårt samfunnsoppdrag er å sikre god infrastruktur som gjør Lofoten til et godt sted å bo og å drive næring, sier Espen Thorvaldsen, leder i Lofotkraft Bredbånd.

I 2005 etablerte Lofotkraft, Lofotkraft Bredbånd, som skulle gi fibernett til Lofotværingene. 14 år senere kan de se tilbake på en meget vellykket satsing.

Nå har Lofotkraft Bredbånd snart 6000 privatkunder og mer enn 500 bedriftskunder, og stadig flere oppdager fiberteknologiens muligheter.

–Lofotkraft Bredbånd løser et meget viktig samfunnsoppdrag, sier Jan Dag Ottemo, IKT-sjef i Vågan kommune. Akkurat som Lofotkraft har gjort med strøm, har Lofotkraft Bredbånd gjort med fiber, nemlig å rulle ut infrastruktur som er kritisk avgjørende for alle deler samfunnet.

Vågan kommune har lenge ligget langt framme i bruk av ny digital teknologi.

– Vi har drevet med velferdsteknologi 12-13 år, sier Ottemo.
Mange kommuner i Norge starter med denne type velferdsteknologi først nå.

– Sammen med Lofotkraft Brebånd har Vågan kommune lagt til rette for grunnleggende infrastruktur. Politikerne i Vågan har vedtatt at alle innbyggerne skal ha høyhastighets bredbånd, det vil si bredbåndshastighet over 30 MB, sier Ottemo.

Før 2005 var Telenor enerådende på teleinfrastruktur i Lofoten.

–Da Lofotkraft bredbånd kom på banen med fiberteknologi samarbeidet vi med Telenor. De kunne da bare tilby kobber og ADSL. Da tok vi et strategisk valg og valgte fiber fra Lofotkraft Bredbånd, sier Ottemo, og legger til: –I og med at det er begrensninger i en kobberledning var det smart at Lofotkraft Bredbånd å velge fiber.

Fiber har ubegrenset kapasitet og sender signaler med lysets hastighet.

–Utviklingen og forventingene fra kundene har gått veldig fort, forteller Thorvaldsen.

Framtidens muligheter krever fart og kapasitet. Elbiler, varme, vaskemaskiner og kjøleskap med mer vil være koblet til internettløsninger og styres på smartere måter.

– Skole, helsetjenester og eldreomsorg, kommer også til å kobles til fibernett-teknologi. Vi har bare sett begynnelsen av hva raskt internett kan by, spår Thorvaldsen. 

Minsker forskjeller

– Raskt fibernett gjør at forskjellene på Lofoten og sentrale strøk minsker. Raske internett-linjer, med stor kapasitet, sammenliknes nå med annen viktig infrastruktur som veier, fly, buss, vann og strøm, sier Espen Thorvaldsen i Lofotkraft Bredbånd.

Private og næringslivet blir mer om mer digitale. Oppgavene i en kommunene bare vokser og vokser – og digitalisering og ny teknologi er ofte en god løsning. Gjennom Altibox tilbyr Lofotkraft Bredbånd mer enn fibersignalene.

–Vi leverer den digitale boksen for å få blant annet TV-signaler, ta opp programmer eller leie film. Det trådløse nettverket blir også levert fra oss. Nå oppgraderer vi hjemmesentralene og har lansert Wifi-pluss. Det betyr mer fart og flere brukere på trådløst nett samtidig. Både der og på den nye TV-løsningen opplever vi stor etterspørsel, forteller Thorvaldsen.

Stamfiber

Lofoten er vill natur, høye fjell, – og mange øyer. Å bygge fibernett har vært krevende for Lofotkraft Bredbånd.

–Den største utfordringen var bygging av stamnettet, forteller Thorvaldsen.

–Løsningen ble fiber i sjøkabel fra Svolvær til Ballstad. Kabelen går innom Henningsvær og Stamsund, videre til Flakstad og Moskenes.

Ytterst i Lofoten ligger Værøy og Røst, der har de nå Norges beste internettforbindelse, takket være Lofotkrafts kabel, som det ikke bare går strøm igjennom, men også fiber.

–Før det ble lagt ny sjøkabel til å Værøy og Røst i 2011 var kommunikasjonsløsningen på øyene svært dårlig og sårbar, påpeker Thorvaldsen.  

Vågan kommune har i flere år vært pådriver for å få støtte til å bygge ut bredbånd i områder hvor det bor få folk.

–Med statlige midler, som ble kanalisert via Nordland fylkeskommune, har vi fått støtte øremerket flere områder i kommunen som er tynt befolket, der det ikke kommersiell grunnlag for å bygge ut fiber, forteller Ottemo.  

–I Svolvær, Kabelvåg og Henningsvær har det vært det mulig for Lofotkraft Bredbånd å bygge ut på kommersielt grunnlag, for der bor det mange folk, sier Ottemo.

Lofotkraft bygger fremdeles ut fibernettet. De driver nå aktiv fortetting. Fortetting betyr at folk som ikke har fiber inn i sin bolig der det allerede er fiber i nabolaget nå kan få fiber inn til seg.

Hva er bredbånd?

 Vågan kommune vedtok tidlig 100 % bredbåndsløsning til innbyggerne. Nå har 98,5 % i kommunen bredbånd. Men kravene til høyere hastighet øker.

Myndighetene har bestemt at bredbånd defineres som 30 Mb/s ned og 10 Mb/s opp. Mange av Lofotkraft Bredbånd sine kunder har 500/500.

–Vanlige forbrukere og en del bedrifter er allerede langt forbi det behovet og ønsker å utvide kapasitet, sier Ottemo. Kanskje må bredbånd defineres med høyere kapasitet, og i løpet av noen år kan det være at kravet til raskere infrastruktur må endres.

Regionalt perspektiv

– Raskt og stabilt fiberbredbånd blir en enda viktigere del av kommunes leveranser av tjenester til innbyggerne i framtida, mener Thorvaldsen i Lofotkraft Bredbånd.

–Vi har hele tiden hatt et regionalt perspektiv på arbeidet vårt, sier Ottemo i Vågan kommune. Vi har bygget nettverk mellom kommuner og felles løsninger når det gjelder infrastruktur, IKT-verktøy, sikkerhet og driftssentral. I dag samarbeider Vågan kommune med Værøy, Moskenes og Flakstad om en fellesløsning.

Vestvågøy kommune

–Vi merker at flere og flere bedriftskunder setter pris på å ha lokal leverandør, med lokal tilknytting, med lokale ressurser, og som kjenner leveransen og teknologien, sier Espen Thorvaldsen i Lofotkraft Bredbånd.

 Høsten 2018 ble også Vestvågøy kommune bruker av fiber fra Lofotkraft bredbånd.

–Lofotkraft bredbånd var konkurransedyktig både på pris og teknologi. Nå får vi mer kapasitet inn til alle våre, mer enn 20 lokasjoner, sier Kjetil Jørgensen, leder for IKT-avdelingen i Vestvågøy kommune.

Teknologisk velferd og omsorg

Mange av Vestvågøy kommunes tjenester er allerede knyttet til internett, og det kommer til å bli flere digitaliseringer av tjenester. IKT-leder Jørgensen trekker fram velferdsteknologi og skole som to viktige områder.

–Vi har for eksempel allerede medisinrobot hjemme hos eldre og syke. Våre skoler er også avhengig av å være koblet på nett, trådløst, med mange samtidige brukere, sier Kjetil Jørgensen.

Overgangen til fiber fra Lofotkraft Bredbånd betyr også at Vestvågøy kommune selv vil ta kontroll over sine data- og internettsystemer. Tidligere har dette blitt gjort av en ekstern leverandør.

–Nå skal vi i kommunen selv drifte vårt eget nettverket, sier IKT-leder Jørgensen.

Nye næringer

God infrastruktur, som fibernett bidrar til at Lofoten opplever etablering av nye næringer.

–Næringsutvikling i små kommuner handler mye om å og legge til rette for nyetableringer, sier Ottemo i Vågan kommune. Jeg tror at vi i årene som kommer vil oppleve at mange kreative yrker som med sikkert og raskt internett kan gjøre sin jobb hvor som helst, vil flytte til Lofoten, dersom de får bredbånd med god fart, sier Ottemo og nevner media, reklame og andre kreative bransjer som vil kunne flytte til områder i Lofoten der mange har flyttet fra de siste årene

–Det er opplagt at alle tilreisende ønsker å være på nett. Det betyr også at hoteller og turistnæringen i større grad må installere raskt internett for sine besøkende, sier Ottemo.

Fiber i sirkel. Økt bredbåndssikkerhet i Lofoten.

I 2018 ble det lagt en ny fiberkabel i sjøen fra Bodø til Røst. Det gir sikrere bredbånd og mobildekning i hele Lofoten.

–Den nye fiberkabelen fra Bodø til Røst er koblet på eksisterende fiber på Røst, via sjøkabel til Værøy, videre inn til Vest-Lofoten og hele veien til Vågan, forteller Thorvaldsen i Lofotkraft Bredbånd.

Fram til nå har fiberbredbåndet kommet inn østfra.

–Nå får vi flere fiberveier inn til Lofoten. Ved brudd på en fiberkabel betyr det at signaler kan sendes fra begge sider, sier Thorvaldsen.

–Det gir også mulighet for rask omlegging og gjenoppretting av netttrafikken. Man trenger ikke å vente på at en kabel må repareres/skiftes ut når et eventuelt kabelbrudd oppstår, forteller Thorvaldsen.

4G/5G og god mobildekning i Lofotkommunene er også avhengig av fiber og fibertetthet. Flere basestasjoner i kommunene Røst, Værøy, Moskenes og Flakstad har nå redundant transmisjon, dvs at trafikken rutes om automatisk om det skulle oppstå et brudd i nettet.

– Ringstrukturen er viktig, og noe vi har sett frem til. Den redundante løsningen med fiber i ring i Lofoten har gjort oss mindre sårbar, sier Jan Dag Ottemo, IKT-leder i Vågan kommune.

Hvordan er beredskapssystemet til Lofotkraft bredbånd?

–Uten internett stopper samfunnet, sier Espen Thorvaldsen i Lofotkraft Bredbånd. Vi merker kravene fra kunder. Tidligere var det ok med et brudd på internett-leveransen. De siste årene har dette endret seg voldsomt. Både private og virksomheter forventer å være online hele tiden.

–Vi har overvåkningssystem som genererer alarm dersom det blir brudd på kabel, feil på elektronisk utstyr og andre kritiske komponenter, som gjør at vi raskt kan oppdage feil og rette feil, slik at kunder får den leveransen de betaler for, sier Thorvaldsen i Lofotkraft Bredbånd.

Altibox sin driftssentral driver kontinuerlig overvåking av infrastruktur og tjenestene til Lofotkraft Bredbånd og Altibox.

–Kundene våre forventer generelt at det er lite nedetid på leveransen fra oss og gir oss stort sett umiddelbar respons dersom det ikke er tilfelle, sier Thorvaldsen.

Altibox har 500 000 kunder over hele Norge. Det krever oppfølging og hele tiden utvikling både av sikkerheten, fiberinfrastrukturen, og av nye produkter og tjenester.

–Er det fysiske feil i fibernettet i Lofoten sender vi våre egne folk, forteller Thorvaldsen, og legger til: –Vi har også meget god kompetanse på system og konfigurasjoner lokalt hos oss i Lofotkraft Bredbånd.

–Hvordan oppstår feil?
–Defekte hjemmesentraler er ofte årsaken til feil, det kan også være brudd på nærliggende fiber som kan være gravd over av en entreprenør, forteller Thorvaldsen. –Dette er feil som vi i de fleste tilfeller løser i løpet av en-to dagers tid. Ved feil på leveranse til bedrifter, blir denne prioritert umiddelbart, gjerne med kveldsjobbing for montørene, til problemet er løst. Hos bedrifter er fiberbrudd i mange tilfeller kritisk da mange ikke har sekundære forbindelser til nettet og slik blir lammet fram til forbindelsen er oppe igjen.

Stor verdiskapning

Det bor ”bare” 24 000 mennesker i Lofoten, men verdiskaping er stor, sier Espen Thorvaldsen.

–Fiskeri går godt. Flere fiskemottak bruker fibernettet til å styre sine produksjonslinjer. Turistene strømmer hit, hele året. Mange av våre kunder, som driver hotell og rorbuer, merker at gjestene forventer raskt internett. Utbyggere og kjøpere av nye boliger tar raskt og sikkert internett som en selvfølge –  og som en god investering.

–Dette krever mer fart i nettet, sier Thorvaldsen. 

Fiber fra Lofotkraft Bredbånd og Altibox er løsningen for mange.

–Ja, for flere og flere, avslutter Espen Thorvaldsen.