Mennesker og historier fra Lofoten

-

Varsko her! Sprengningsarbeid mellom Solvær og Kabelvåg. Musikk i ørene kan skape farlige situasjoner

Varsko her! Sprengningsarbeid mellom Solvær og Kabelvåg. Musikk i ørene kan skape farlige situasjoner

Turgåere med musikk i ørene bør ta ut øreproppene ved ferdsel i Svolværmarka. De risikerer å ikke høre varsel om sprenging.

– I forbindelse med byggingen av den nye kraftledningen mellom Svolvær og Kabelvåg, vil det foregå arbeid som medfører en del støy. Det vil også̊ være behov for en del sprenging, forteller Harald Varvik Johnsen, prosjektleder i Lofotkraft.

Det er mange turgåere og andre treningsglade på tur rett igjennom traséen der det nå er anleggsområde. Det varsles med sirene ett minutt før hver salve.

–Det har vist seg at det er vanskelig å varsle sprengningsarbeid fordi ganske mange av de som ferdes i området har musikk i ørene. Og med musikk i ørene hører de dessverre verken varsling fra sprengningssirena eller tilrop, forteller Karl Petter Nordbøe, hos Kraftmontasje AS.

Arbeidet med å bygge ny høyspentlinje, som innebærer stolpereising og sprenging, foregår nå mellom Svolvær og Kabelvåg, i området ved Prestvannet, Presthøgda, Åviksmyra, Gamleveien og Rødlimyra.

Varslingsskriv er lagt i postkassene til bolighus i nærheten av ledningstraséen.

–Mange som ferdes i marka bor ikke i området og derfor har vi også hengt varsling i området ved parkeringsplassen ved Våganveien/Åviksmyra, forteller Nordbøe.

I perioder vil det bli sprenging på flere steder samtidig. Arbeidet vil holde på gjennom hele sommeren fram til ut i august.

I sommer/høst vil det også pågå sprengingsarbeid i området Kongsmarka, Kongstinden, Alpinbakken og langs Svolværvatnet mot Sætra/Vasskråa.

– Vårt oppdrag er å gi folk og næringslivet i Lofoten stabil tilgang på strøm. Utbygging av strømnettet i Lofoten må fornyes i tråd med dagens krav og standarder. Det betyr høyere og kraftigere master, sier Harald Varvik Johnsen, prosjektleder i Lofotkraft.

Enkelte steder er det nødvending å sprenge ned i fjell eller stein slik at de nye mastene skal kunne stå i 50 år.

–Vi har hatt episoder der våre folk har måttet løpe mot turgåere og vifte med armene for i hele tatt å oppnå kontakt, forteller Nordbøe i Kraftmontasje AS.