Mennesker og historier fra Lofoten

-

Vær sikker – unngå brann – oppgrader sikringsskapet før det er for sent

Vær sikker – unngå brann – oppgrader sikringsskapet før det er for sent

Sikringsskapet er selve hjertet av det elektriske anlegget ditt - og det er ditt ansvar at det er sikkert.

–All elektrisk energi som brukes i anlegget ditt passerer gjennom strøminntaket og sikringsskapet. Derfor er det veldig viktig at dette er i god stand, sier Edgar Karlsen, leder for Det Lokale Eltilsyn (DLE) i Lofoten.

Tekniske forskrifter for elektriske anlegg krever at alle anlegg skal vedlikeholdes, slik at disse til enhver tid ikke medfører fare for liv, helse eller materielle verdier.

–Vedlikehold av det elektriske anlegget i huset er huseiers ansvar. Grensen mellom Lofotkraft sitt nett og deg som eier går ved din husvegg. Lofotkrafts ansvar slutter ved inntakspunktet i huset ditt. Ditt ansvar som eier av el-anlegget starter på klemmen som er i husveggen, eller der kabelen i bakken kommer inn til et skap utenfor husveggen din, sier Karlsen.

Alt elektrisk utstyr har en begrenset levetid. Derfor må man regne med å skifte ut komponenter i det elektriske anlegget med et visst intervall.

–Hvor lenge et anlegg kan brukes før det bør skiftes ut, er avhengig av flere faktorer, som hvilken kvalitet anlegget ble utført i da det var nytt, bruk av anlegget, eventuelle bruksendringer, hvilket miljø det er montert i og vedlikehold av anlegget opp gjennom årene, sier Edgar Karlsen.

For mer informasjon om elsikkerhet besøk https://www.elmea.no/elsikkert-hjem/ 

Anlegg med skrusikringer ble bygget fram til 80-tallet, da automatsikringene gjorde sitt inntog.

–Det betyr at disse anleggene i dag er rundt 40 år gamle. Dette er langt over forventet levetid for slike komponenter, og de er overmodne for utskiftning.

Faktisk er også den første generasjonen med automatsikringer fra 80/90-tallet klar for utskifting, sier Karlsen, og legger til at alle bør ha montert en jordfeilbryter.

Eldre anlegg med skrusikringer mangler ofte beskyttelse mot jordfeilstrømmer og overspenninger. Dette kan føre til farlige berøringsspenninger og brannfare, både i ditt anlegg og hos naboer som er tilknyttet samme transformatorkrets.

–Det lokale eltilsyn vil de neste årene rette spesielt fokus på kontroll av eldre anlegg. Jeg anbefaler folk å være i forkant, og kontakte en registrert elektrovirksomhet for å få oppgradert inntak og sikringsskapet, spesielt dersom du har skrusikringer.

–Husk å be om dokumentasjon for jobben som blir utført. Dette er din garanti for kvaliteten på utført arbeid, avslutter Edgar Karlsen.

Ta egensjekken på det elektriske anlegget ditt – se Elsikkerhetsportalen.no