Mennesker og historier fra Lofoten

-

Usant og villedende

Usant og villedende

Vi måtte reagere, sier Arnt M. Winther, direktør i Lofotkraft.

14.februar 2017.

Lofotkraft har mottatt en rekke tips fra publikum vedrørende påstander som Fjordkraft-selgere har kommet med i salgsøyemed fra stands på ulike butikker og kjøpesentre i Lofoten. 

–Som monopolist, med et tydelig og ansvarlig samfunnsoppdrag, må vi svare på slike grunnløse og usanne påstander, sier Arnt M. Winther, direktør i Lofotkraft. Derfor måtte vi skrive en pressemelding. Derfor ble det oppslag i mediene. Og derfor kommer vi til å klage dette inn for både Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og til Forbrukerombudet. 

Ifølge Fjordkraft sine selgere har Lofotkraft fram til nå «straffet kunder» som har hatt en annen kraftleverandør enn Kraftinor, ved å fakturere disse kundene høyere nettleie.  

– Dette handler om vår integritet og vårt omdømme. Dette er usanne og villedende påstander. Våre nettkunder faktureres nettleie i henhold til NVE sine forskrifter. Lofotkraft har selvsagt ikke anledning til å differensiere nettleieprisene ut fra hvilken kraftleverandør den enkelte kunde har valgt. Dette vil bryte fullstendig med den rollen vi har som nøytralt nettselskap. 

Fjordkraft hevdet også at Lofotkraft har «oppført seg dårlig» og «nektet å gjennomfakturere» for Fjordkraft, dvs. Lofotkraft  skal ha nektet Fjordkraft adgang til å fellesfakturere kraft og nettleie. 

-Dette medfører heller ikke riktighet. Lofotkraft har ikke en gang mottatt forespørsel om gjennomfakturering fra Fjordkraft.  

Lofotkraft selger ikke strøm. Kundene kjøper strøm av en kraftleverandør.

– Lofotkraft er en monopolist og ingen kunder kan slutte å være hos oss. Vårt oppdrag er å drifte strømnettet i Lofoten. Mange kan ha meninger om Lofotkraft, og å være monopolist er en vanskelig situasjon. Men vi har veldig høyt på agendaen å forholde oss til lover og regler.

–Dette er en bransje som er gjennomregulert av myndighetene. Hadde vi gjort noe sånt som Fjordkraft her har påstått ville det vært fallitt for hele Lofotkraft, sier Winther.

– Vi finner det sterkt beklagelig at selgere fra Fjordkraft kommer med slike villedende og uriktige påstander. Slike utsagn er kun egnet til å skape forvirring i markedet, og til å stille hele bransjen i et særdeles dårlig lys, sier Arnt M. Winther. 

–Dette blir ekstra graverende i en tid der bransjen jobber seriøst med innføringen av en ny markedsmodell, der kraftleverandørene i stor grad skal overta rollen som strømkundens primære kontaktpunkt. Et av de overordnede målene med dette er at det skal bli enklere og bedre å være strømkunde i Norge.

–Vi er i en bransje der det er myndighetene som bestemmer hvordan vi skal drive. Det er kommunene i Lofoten, altså innbyggerne her, som eier Lofotkraft. Vi hadde rett og slett ikke kunnet drive slik Fjordkraft nå har påstått, sier Winther.