Mennesker og historier fra Lofoten

-

Turngruppa i Sørvågen fikk støtte fra Lofotkraftfondet. Er det ditt lag sin tur i år? Søk nå – frist 1.november.

Turngruppa i Sørvågen fikk støtte fra Lofotkraftfondet. Er det ditt lag sin tur i år? Søk nå – frist 1.november.

–Fordi vi er så små, klarer vi ikke å generere nok økonomi til å drive klubben alene. Derfor er dette er en kjærkommen støtte til våre lokale unger, slik at de kan drive en viktig aktivitet, sier Jan Arild Jørgensen. Han er leder i turngruppa i Sørvågen og omegn idrettslag. For støtten fra Lofotkraftfondet har de kjøpt inn nye drakter og gensere, som skal brukes i konkurranser og representasjon på lokale stevner.

Lofotkraftfondet støtter organisasjoner, arrangementer og aktiviteter som aktiviserer barn, ungdom eller eldre i Lofoten.

Er det din tur i år? Søknadsfrist 1.november Søk her: https://www.lofotkraft.no/lofotkraft-fondet/

– Vi prioriterer humanitære og veldedige organisasjoner med lokal og regional forankring, og vi legger stor vekt på tiltak som skaper engasjement og bolyst i Lofotkrafts eierkommuner, sier Randi Berg i Lofotkraft.

Sørvågen turn driver turn etter SALTO-konseptet. SALTO står for Sosialt, Allsidig, Lek, Turn og Oppvisning. SALTO-konseptet består av øvelser i matte, hopp og trampett.

–Vi deltar i noen lokale SALTO-konkurranser, men det er den ukentlige treningen, det sosiale og mestringsfølelsen som er det viktigste, sier Jørgensen, som har vært leder i turngruppa de siste tre årene. 

I sesongen som var hadde Sørvågen turn cirka 45 barn og unge i alderen ett til 14 år i trening i gymsalen på Sørvågen skole.

– Gym og turn fra tidlig alder stimulerer den motoriske utviklingen, og gir et godt utgangspunkt for å bedrive idrett og få livslang glede av fysisk aktivitet,

sier Jørgensen, som jobber som barnehagelærer i Sørvågen.

–Dette er også et viktig fritidstilbud til barn og unge i kommunen fordi det er forutsigbart med innendørs trening hele året, sier Jørgensen, som også har ungdom og barn fra nabokommunen Flakstad på treningene.

–Vi pleier å delta på turnstevner en gang året. I år ble det ikke noe av på grunn av koronaen. Vi håper det blir noe av neste år, sier Jørgensen. Da kan Sørvågen turn bruke de nye draktene og genserne de har kjøpt for støtten fra Lofotkraftfondet.