Mennesker og historier fra Lofoten

-

Turister: Utfordringer og muligheter

Turister: Utfordringer og muligheter

Samtidig som flere og flere turister kommer på besøk, opplever Moskenes fraflytting. Det byr på utfordringer og muligheter.

Av Tore Berntsen (tekst og foto)

–Hva blir det viktigste for Moskenes kommune i årene som kommer?

–Først og fremst skal vi fortsette med å legge forholdene til rette, slik at det ikke blir konflikter mellom fastboende og gjester, sier Lillian Rasmussen, som i høst begynte på sin tredje periode som ordfører i Moksnes.

Turistene fyller rorbuer i mørketida, og i sommer var det flere dager der over tusen mennesker gikk opp til Reinebringen. Det er like mange fotturister som det er innbyggere i Moskenes kommune.

–Det er viktig at vi har et reiseliv som er helårsbasert. Tradisjonelt har mange brukt innleid arbeidskraft, særlig på sommeren – studenter og folk fra utlandet, som reiser hjem etter sesongen. Helårsarbeidplasser gir grunnlag for bosetting – og skatteinntekter til kommunen, sier Rasmussen, som er medlem av Senterpartiet. Hun representerer Bygdelista i Moskenes, som fikk 49,9 prosent av stemmene ved kommunevalget.

Turister hele året også er med på å utvikle servicetilbudet for fastboende i kommunen.

Det er ikke mange år siden for eksempel restaurantene i kommunen var stengt på vinteren. Nå kan både turister og fastboende nyte førsteklasses lokal mat hele året.

–Mye ligger til rette for at flere skal bosette seg i kommunen. Fiskeri og reiseliv går godt. Vi har god skole, barnehage og helsetjeneste, sier Rasmussen, som skulle ønske at turistene kunne bidra mer.

–Besøksbidrag har vi snakket om siden jeg kom inn som leder av Lofotrådet i 2011. Vi har ennå et stykke vei å gå, sier Rasmussen, og forteller om turen til Oslo sammen med de andre lofotordførerne.

–Vi hadde møte med statsråden, som den gang var Monica Meland. Og vi fikk et veldig klart svar: Nei! Dere har ikke lov til å innføre turistskatt.

–Hvis noen finner en løsning, eller et smutthull, som gjør at dette lar seg gjennomføre, vil jeg gjerne høre om det, sier Lillian.

Et besøksbidrag for hver tilreisende ville betydd mye for en trang kommuneøkonomi.

–Våre undersøkelser viser at gjestene gjerne vil gi et bidrag. Så vi må finne en løsning på dette. Når vi reiser til utlandet merker vi ikke om vi må betale noen euroekstra. Mange steder er turistskatt helt vanlig, sier Rasmussen, og legger til: –Dette er noe vi må gjøre sammen i hele Lofoten, fordi turistene kommer til hele Lofoten.

Rasmussen er opptatt av at folk skal trives med å bo i kommunen hele året, og da må ikke turismen bli en belasting.

–Moskenes kommune har, som det eneste sted i Lofoten så langt, lagt begrensinger på antall passasjer som kan komme i land fra cruiseskip. Vi har sagt maks 500 stykk pr dag, forteller Rasmussen.
–Hvorfor?
–Det er kjempeviktig å ha kontroll. Vi greier ikke å gi et godt tilbud dersom det blir et for høyt antall besøkende på samme tid. Vi har ikke kapasitet. Det handler også om infrastruktur.
–Og vi ønsker at turistene skal legge igjen noe lokalt, bruke lokale tjenester og aktiviteter, museene, galleriene, restauranter, kafeer, lokal mat og butikker. Det er til fordel for lokalt næringsliv og for kommunen, sier Rasmussen.

–Dersom noen ønsker å rusle en tur til Reinebringen må det organiseres, sier Rasmussen, som opplever at parkering er et av flere områder som må utbedres.

I sommer og høst har mange parkert i grøfta langs E10.

–Folk som skal opp på Reinebringen må regne med å gå fra en parkeringsplass,sier Rasmussen.

Hva tenker du om elektrifisering av transport til lands og til vanns? 

–Utviklingen skjer fort, men det er vanskelig å spå om fremtiden. Det er mye som tyder på at cruiseskip, ferger og kystflåten kommer til å bli elektrifisert eller fåhybrid-løsninger. Det krever solid elektrisk infrastruktur. Da må vi som kommune være med å legge til rette for lading og landstrøm, sier Rasmussen, som også har begynt å tenke på kystflåtens behov for ny infrastruktur.

–Dette må inn i kommunes arealplaner og vi blir nok pålagt å være med på etablering av ladestasjoner for både biler og båter, sier Rasmussen, som også venter at både bilutleie-firmaer og overnattingsteder kommer til å tilby lading.

–Jeg ønsker meg shuttelbuss, gjerne elektrisk, både for de som bor her og for de som kommer på besøk hit. I dag har vi stor grad av frihet, vi reiser når vi vil, hvor vi vil. Det er ikke sikkert at det blir sånn i framtiden, sier Rasmussen, som nå også er ordfører for en nasjonalpark.

–I framtiden kan trafikk bli regulert på en annet måte. Det er mange bobiler og leiebiler, og i vår kommune er det begrenset plass. Så dette er krevende logistikk-messig. Kanskje blir det begrensninger, og vi må tilby offentlig transport. Eller at noen i det private næringslivet ser muligheter.

Stabil strøm framfor utbytte

Da Lillian Rasmussen flyttet til Moskenes i 1979, kom hun seg ikke ut av kommunen etter klokka ni på kvelden. Da gikk nemlig den siste ferga til Hamnøy. Skulle hun med fly, var hun avhengig av to ferger. I 1981 åpnet Hamnøy-bruene. Nå er det nye tider både når det gjelder veier, ferger, stabil strøm og fiberbredbånd.

Lofotkraft bygger nå nytt strømnett igjennom hele Lofoten. I 2022 er utbygging ferdig helt vest til Solbjørn.

–Vi er veldig fornøyd med den jobben som er gjort, men det er jo også fordi vi, altså eierne av Lofotkraft, alle kommunene i Lofoten, i 2006 tok et helt bevisst valg om utbyttepolitikk. Fordi Lofotkraft skulle investere så mye i ny og viktig infrastruktur, bestemte vi et tak på utbytte. Det har vært et viktig bidrag for gjennomføringen av denne utbyggingen, sier Rasmussen.