Mennesker og historier fra Lofoten

-

Trenger du 10.000 kroner?

Husk å søke Energistipendet fra Lofotkraft før 1. mars!

  • Publisert: 10.02.2016
  • Tekst: Aurora Borealis Multimedia AS
  • Foto: ESPEN MORTENSEN

Hvert år deler vi ut energistipend til elever ved Aust-Lofoten videregående skole og Vest-Lofoten videregående skole.

SØK HER: Klikk på lenken og fyll ut søknadsskjemaet

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som er interessert i realfag og som velger fag som kvalifiserer til opptak til ingeniørhøgskoler og universitet.

Oppfyller du våre kriterier og søker om «Energistipendet», kan du få et stipend på 10 000 kroner.

For de som videre velger ingeniørhøgskole eller NTNU kan Lofotkraft velge å tilby «sine stipendiater» en pakke som kan inneholde en eller flere av følgende elementer:

  • Stipend.
  • Sommerjobb.
  • Prosjektoppgave/hovedoppgave.
  • Fast jobb.

Stipendene er hver på 10 000 kroner, som betales til elevene med 5000 kroner i Vg2 og 5000 kroner i Vg3.

UTDELING: Fra stipendutdelingen hos Lofotkraft i april 2015, fra venstre Stig Harnes (ressurssjef i Lofotkraft), Johanna Berg Nilsen , Nissanth Karunanithy, Camilla Greve Hartviksen, Nikita Mescheckow, Espen Schultz Eilertsen, Henning Drangevåg og Kjersti Winther (ressursstyrer i Lofotkraft).

Relaterte artikler:

Trygger hverdagen - investerer i framtiden

logo-lofotkraft