Mennesker og historier fra Lofoten

-

Store endringer i vente

Strøm og kraftleveranser er stabile greier. Men ikke desto mindre: De neste årene skjer det enorme endringer i den norske energibransjen.

  • Publisert: 19.01.2016
  • Tekst: Aurora Borealis Multimedia AS
  • Foto: TORE BERNTSEN

For deg som kunde vil forandringene føre til at morgendagens kundeforhold best kan sammenliknes med det du i dag har på mobiltelefon: Det blir kraftleverandøren som overtar all kundeservice. De fleste av våre kunder får faktura fra oss – selv om vi er netteier, og ikke selger strøm. Det skyldes den såkalte samfaktureringsavtalen som Kraftinor har med netteierne i regionen.

Noen av kundene får faktura både fra Lofotkraft og fra kraftleverandøren.

Men i løpet av 2016 vil strømleverandøren – for eksempel Kraftinor – ta hånd om hele den prosessen.

Senere skal avlesningssystemet automatiseres, slik at du slipper å huske måleravlesning og rapportering av forbruk. Den endelige timeplanen for hvordan dette skal rulles ut over hele landet, er ikke fastsatt.

I løpet av noen måneder lanserer vi en app for nedlastning til mobiltelefonen. App’en har mye av den samme funksjonaliteten som Min side, men er enklere og med en brukervennlighet tilpasset telefonen.

I tillegg kommer en løsning som gjør det enklere å inngå eFaktura-avtale for håndtering av strømregningene.

Samlet sett skal alle disse tingene bidra til å gjøre hverdagen litt enklere for deg som kunde, samtidig som vi kan prioritere ressursene enda hardere for å sikre et godt og stabil nett.

HUSK OGSÅ: 1. mars og 1. november er det penger å hente!

Endringene i kraftbransjen kommer som tiltak etter at myndighetene har vurdert hvordan dagens komplekse strømnett kan organiseres bedre og enklere. I 2014 var det nærmere 150 kraftselskap i Norge, i tillegg til at selve strømnettet hadde tre nivåer med ulike ansvars- og eierkonstruksjoner.

Den endelige strukturen for morgendagens strømnett skal drøftes i Stortinget i løpet av vinteren, men en betydelig opprydning kommer uansett.

To stikkord: AMS og Elhub.

Forkortelsen AMS betyr egentlig «smart strømmåler». Innen 1. januar 2019 skal en slik være på plass i alle norske husholdninger. Her i Lofoten starter innstalleringsarbeidet tidlig i 2018, men forarbeidet pågår gjennom hele 2016 og 2017.

I første omgang betyr AMS at du slipper bryet med å lese av måleren.

– Gevinsten for kundene blir først og fremst at de får en riktigere pris, sier Finn-Magne Eines, prosjektleder for AMS og nettutvikling i Lofotkraft.

elhubOg her kommer begrepet Elhub inn i bildet: 20. februar 2017 er det oppstart for den nye Elhub’en. Den skal håndtere alle måleverdier og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet.

For å sikre en korrekt identifisering av alle kunder, har myndighetene også vedtatt at alle nettselskap og kraftleverandører skal innhente personnummer fra folkeregisteret. Personnummeret vil ikke vises verken i kundesystemet vårt eller på Min Side, og skal kun benyttes i forretningsprosessene mellom kraftleverandør, nettselskap og Elhub.

Les siste nummer av Lofotkrafta her!

For et nettselskap som Lofotkraft er disse måleverdierne helt sentrale for å sikre god drift, like mye som den må være presis for at kraftselskapene skal kunne gi kundene en best mulig pris.

Med Elhub’en kommer det nøytrale og sentrale bindeleddet som gjør at alle aktørene bare får ett grensesnitt å forholde seg til. Elhub’en skal kunne håndtere enorme datamengder, ettersom de nye AMS-målere skal kunne gjøre avlesninger så ofte som hvert 15. minutt.

Det vil gi deg som forbruker større mulighet til å flytte deler av strømforbruket til tider av døgnet hvor prisene er lave og belastningen på nettet er mindre. Og det vil i sin tur kunne bidra til bedre leveringssikkerhet.

SE FILMEN: Dette er Lofotkraft!

Relaterte artikler:

Trygger hverdagen - investerer i framtiden

logo-lofotkraft