Mennesker og historier fra Lofoten

-

Stolte av å bidra til at strømmen blir mer stabil i Lofoten

Stolte av å bidra til at strømmen blir mer stabil i Lofoten

–Vi føler oss som de siste rallarene, sier John Ragnar Kildal.  71-åringen driver John Kildal & Sønner AS sammen med tre av sine sønner; Jon Einar, Roger og Erling.

–Vårt første engasjement for Lofotkraft var da de la om strømlinja i forbindelse med byggingen av Lofast. Det var i 2003. Så fikk vi en stor jobb som underentreprenør for Nordsalten Kraftlag. Siden har vi arbeidet mye for kraftbransjen, og Lofotkraft er en viktig oppdragsgiver for oss, forteller Kildal. 

–Vi har stort sett drevet med reising av stolper. Både manuelt og med maskin. 80 % av arbeidet vi gjør er stolper skutt ned i fjell. Da skyter vi først opp stolpehull i fjellet, og så settes stolpene i. Vi setter også stolper i jord og myr, i myr må det gjøres ekstra tiltak med betongkummer og pukk. Da må vi være ekstra forsiktige, og ta hensyn til naturen, marka, fugle- og dyrelivet.

–Jeg har helt sikkert vært med å reise over 2000 stokker for Lofotkraft. Og jeg tror ikke det er den eneste stople som har lagt seg, forteller John Ragnar Kildal.

I tre år, fra 2013 til 2016, jobbet Kildal & Sønner med å reise den nye strømlinja fra Kanstadbotn til Kvitfossen.

–Når jeg kjører langs E10 fra Kanstad til Kvitfossen, og titter opp i lia, synes den nye linja er blitt et fint byggverk, forteller Kildal.

Kildal & Sønner holder til i Engavågen i Meløy kommune. Der har de en stor jobb med et smoltanlegg, i tillegg til vintervedlikehold av mer enn 200 kilometer fylkesvei og kommunale veier. 14 mann jobber skift for Lofotkraft.

–Vi jobber tre uker, og har tre uker fri.

Deres tilstedeværelse skaper ringvirkninger i Lofoten.

–Vi kjøper varer og tjenester, proviant og verkstedtjenester – særlig reparasjoner av biler og utstyr. Vi leier lagerplass, og er storforbrukere av de lokale transportfirmaene for å transportere utstyr.

I fjor jobbet Kildal & Sønner med den nye linja fra Kleppstad til Fygle. Akkurat nå jobber de med den nye 132 kV-linja, mellom Ørsnes og Kleppstad.

–Vi får nok oppdragene for Lofotkraft fordi vi har mannskap med lang og bred erfaring innen kraftbransjen, og rett kompetanse og riktige maskiner og utstyr. Spesielt er vi heldige som har tre sprengningsledere. Det er krav fra myndighetene at vi har både sprengningsleder og sprengningsbas på hvert arbeidslag.

Kildal & Sønner merker trøkk og stor aktivitet i Lofoten, særlig når det gjelder trafikk langs E10 vår og sommer.

–Mange turister med bobiler og god tid, gjør at vi blir mye heftet på tur til og fra jobb, sier Kildal.

–Vi opplever Lofotkraft som en god oppdragsgiver, løsningsorientert og fleksibel. Og vi er veldig klar over at de har strenge retningslinjer som skal følges når vi bygger nye strømlinjer i Lofoten.

–Spesielt må MTA-planen, altså miljø- transport og arealplanen, følges til punkt og prikke. Vi må være skånsomme i terrenget. Ta hensyn til fugle- og dyreliv. Spesielt må vi ta hensyn til fuglelivet i klekketiden.

Kildal liker vinter, kulde og snø.

–Vi liker å jobbe når det er snø og vinter, for da setter vi ikke så store spor etter oss i terrenget, og vi kan bruke snøscooter til å frakte mannskap og småutstyr.

Lofotkraft sjekker at Kildal & Sønner følger lover og forskrifter.

–Master vi setter ned nå skal stå i 50 år. Minst. Derfor er det strenge krav til hvordan vi fundamenterer mastene, og vi må dokumentere med foto og måleutstyr at jobben blir gjort riktig, sier Kildal.

Firmaet hans har avtale med Lofotkraft til i 2021/22 som underentreprenør for Kraftmontasje AS, i tillegg til mindre jobber direkte for Lofotkraft.

–Vi skal være med på å reise den nye 132 kV-linja helt ut til Solbjørn. Det er hovedoppdraget vårt i årene som kommer.

– Hvordan er det å være med å bygge landet?

– Vi føler oss noen ganger som de siste rallarene. Vi er stolte av å kunne være med å bidra til at strømmen blir mer og mer stabil utover i Lofoten. Strøm er jo kritisk viktig infrastruktur for folk og næringsliv. Alle vil ha strøm, og vi vet at noen er imot strømmaster på sin tomt. Men vi opplever at folk er imøtekommende og hyggelige, og respekter vårt arbeid, forteller John Ragnar Kildal.

John Ragnar Kildal i John Kildal & Sønner AS jobber nå med å reise den nye høyspent-linja fra Kvitfossen til Kleppstad.