Mennesker og historier fra Lofoten

-

Stålmaster i Skakktidskaret

Stålmaster i Skakktidskaret

Lofotkraft bygger ny høyspentlinje fra Svolvær til Kleppstad. 

Lofotkraft bygger nå ny høyspent og hovedlinje mellom Svolvær og Kleppstad. Over Skakktidskaret skal det bygges tre stålmaster. De eneste stålmastene Lofotkraft skal bygge på hele den nye linje fra Kvitfossen til Solbjørn.