Mennesker og historier fra Lofoten

-

Stålmaster for framtida.

Se film! Lofotkraft bygger nå ny høyspentlinje gjennom hele Lofoten. Den nye linja vil sikre strømforsyningen.

Akkurat nå jobbes det med hovedlinja mellom Svolvær og Kleppstad. Her i Skakktindskaret, vest for Kabelvåg, ved Rørvikstunellen, reises det nå stålmaster. Stålmastene gjør at man kan ha litt lengre spenn og sånn komme seg ut av rasfarlig område

Fram til utbygging er ferdig i 2022 skal det settes opp 600 nye stolper gjennom Lofoten.

Stålmastene i Skakktindskaret er de eneste stålmastene på hele den nye linja fra Kvitfossen til Solbjørn.

Lofotkrafts oppdrag er å sørge for stabil strøm til innbyggerne og næringslivet. Det gamle nettet var nedslitt. Det nye anlegget skal vare i minst 50 år. Framtida vil by på mer ekstremvær, kraftig nedbør og sterkere vind. Det betyr høyere og kraftigere master. Når det nye strømnett står klart i 2022 har Lofotkraft investert over 1 milliard i nytt strømnettet.

Lofotkraft bygger ny høyspentlinje – stålmaster i Skakktindskaret. Oppdraget utføres av Kraftmontasje med Høydestrekk og Helitrans som underentreprenører.

Film er laget av:

Luftfoto: Bluebird Media AS

GoProfilm: Krister Kopala, Høydestrekk

Redigering: Visualdays