Mennesker og historier fra Lofoten

-

Smart strøm gir pluss for kundene

Vet du at den aller største moderniseringen av det norske strømnettet på over 100 år nå står for døren? Innen 2019 skal alle husstander i landet få nye automatiske strømmålere.

  • Publisert: 07.10.2015
  • Tekst: Aurora Borealis Multimedia AS
  • Foto:

Lofotkraft har ikke endelig besluttet når arbeidet med å bytte ut alle de gamle målerne skal gjøres, men trolig vil dette starte i første kvartal av 2017. Sammen med 29 andre selskaper har Lofotkraft deltatt i det såkalte SORIA-samarbeidet, for å finne den beste løsningen med disse nye, digitale strømmålerne.

I løpet av oktober/november tas den endelige beslutningen om målertype. Og når utrullingen nærmer seg vil etter hvert alle strømkunder i regionen kontaktes av Lofotkraft, for å avtale tidspunkt for når en montør kan komme og gjøre installasjonen.

Slipper å lese

For kundene vil den store forskjellen i første omgang være at de slipper å lese av strømmåleren selv.

– Gevinsten for kundene blir først og fremst at de får en riktigere pris, sier Finn-Magne Eines, prosjektleder for AMS og nettutvikling i Lofotkraft.

Men senere kan Smart strøm-konseptet åpne for et helt sett av nye muligheter. Nettselskaper som Lofotkraft er ikke hovedaktørene i denne delen av prosessen, men for kraftselskapene kan det være potensiale for en lang serie nye tjenester knyttet til denne teknologien.

Blant annet har Lyse Energi involvert seg i flere Smart hus-prosjekter i sitt nedslagsområde i Rogaland.

Lettere for kundene

Smart strøm-initiativet gjør det lettere å være strømkunde, men for storsamfunnet handler fordelene mer om forsyningssikkerhet og klimagevinster gjennom mer effektiv energibruk.

Og klimagevinstene starter med nettopp de mulighetene som Smart strøm-ordningen kan gi deg som kunde. For i tillegg til at det er lettvint å slippe måleravlesningen, vil systemet i prinsippet gi deg mulighet til å styre forbruket etter prisene. Da vil deler av forbruket kunne flyttes til tider av døgnet hvor prisene er lave, slik at du at som forbruker vil spare penger.

Men et slikt system krever en gjennomgang av dagens tariffmodell, noe NVE ikke har uttalt seg om foreløpig.

Sikrere leveranse

FORDELER: Oluf Ulseth, adm. direktør i Energi Norge (Foto: Johnny Syversen)

FORDELER: Oluf Ulseth, adm. direktør i Energi Norge (Foto: Johnny Syversen)

For storsamfunnet vil en slik dreining av forbruket hos mange kunder kunne bety at forsyningssikkerheten øker fordi forbrukstoppene reduseres. I neste omgang vil dermed behovet for nye, enda større kraftnettutbygninger påvirkes, og leveransene blir sikrere i dagens nett.

Totalt skal det installeres fler enn 2,5 millioner strømmålere over det ganske land.

– Vi er opptatt av at strømkundene får smarte målere, slik at de kan benytte seg av fordelene som følger av mer presise strømregninger, bedre oversikt over forbruket og nye tjenester som vil komme i kjølvannet av utrullingen, sier Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge.

Relaterte artikler:

Trygger hverdagen - investerer i framtiden

logo-lofotkraft