Mennesker og historier fra Lofoten

-

Slik ble Røst først

Røst ble en av de første kommunene i Norge med 100 prosent fiberdekning. Det kan man ikke minst takke Harald Johan Olsen for.

  • Publisert: 28.01.2015
  • Tekst: Aurora Borealis Multimedia AS
  • Foto: TORE BERNTSEN

Harald Johan Olsen hjalp mange kommuner til fiberdekning i sin tid i Bredbåndsfylket Troms.

ILDSJEL: Harald Johan Olsen hjalp mange kommuner til fiberdekning i sin tid i Bredbåndsfylket Troms.

I dag er han pensjonist, men som prosjektleder for Bredbåndsfylket Troms var Olsen involvert i fiberutviklingen i store deler av Nord-Norge. Født og oppvokst på Hamnøya i Moskenes, med en mor fra Røst.

– Jeg har slekt i 27 hus på Røst, sier Olsen. Slik var det noe helt spesielt å bidra til det teknologiske sjumilssteget for Lofot-regionen.

– Folk stod jo bare og måpte da fiberløsningen kom. Det var allerede bestemt at det skulle bygges bredbånd, men radiobasert. Den løsningen ville ikke være god nok. Med offentlige tilskudd og et velvillig kraftselskap fikk vi en bra løsning i stedet.

 

– Tror du det hadde vært mulig å drive nøkkelbedriftene ute på Røst og Værøy uten denne teknologien?

– Nei.

Harald Johan Olsen er tydelig på at det er viktig med en offentlig innsats for å gjøre morgendagens teknologi tilgjengelig for alle, også i småsamfunnene.

– Hvis man skal ha et digitalt klasseskille i Norge, så skal man ikke gjøre noe som helst. Dessverre har Regjeringen redusert potten til bredbåndsutbygging fra 160 til 60 millioner kroner årlig i årets budsjett, sier han.

Det er usikkert om den nedskjæringen, hvis den vedtas, får betydning for neste steg i prosessen med fiberløsning i Lofoten: En reservevei i sjøkabel, fra Røst til Bodø.

– Med en slik reservevei vil Lofoten få en like sikker løsning som resten av landet, sier Harald Johan Olsen.

 

Espen Thorvaldsen, daglig leder i Lofotkraft Bredbånd, minnes en utbyggingsprosess hvor fiber i utganngspunkt ikke var hovedtema.

– Vi hadde en bestilling fra Lofoten Viking på Værøy som ville ta absolutt all kapasitet i den gamle kabelløsningen, og det trigget viljen til å satse på nye løsninger, sier Thorvaldsen.

– Det måtte en ny sjøkabel på plass, og den inneholdt både strøm og fiber. Ingen visste da sikkert at øyene skulle fibres. For Lofotkraft var fiber i seg selv viktig for å kontrollere og drive eventuelle feilsøk på selve kabelen. Harald Johan Olsen forstod at dette var en sjanse til å sikre befolkningen på øyene en god fiberløsning, sier Thorvaldsen.

Les mer om fiberoptikk-teknologien ved å trykke på denne lenken.

Relaterte artikler:

Trygger hverdagen - investerer i framtiden

logo-lofotkraft