Mennesker og historier fra Lofoten

-

Skoledag på kraftstasjon.

Lofotkraft tok med 15 elever fra andre klasse på elektrolinja ved Vest-Lofoten Videregåendeskole for å ha en skoledag i Solbjørn kraft- og transformatorstasjon.

 – Lofotkraft ønsker å bidra til å heve kompetansen innenfor energimontørfaget, forteller Kjersti Winther, HR-leder i Lofotkraft. Med en dag som dette bidrar vi i tilbudet om yrkesfagligfordypning for elevene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne spesielle skoledagen er en del av partnerskapsavtalen Lofotkraft har med Vest-Lofoten Videregåendeskole.

– Dette går på gjensidig utbytte, forteller Kjersti Winther, i Lofotkraft. Vi kommer på skolen, presenterer oss. Målet er rekrutering, og å fortelle om Lofotkraft og vår rolle i regionen. For skolen og undervisningopplegget betyr det at vi tilbyr muligheten for å ha elever utplassert hos oss i en periode i løpet av VG2 i tillegg til faglig oppdatering for lærerne For elevene handler det om kompetanse, yrkesfaglig fordypning, og ikke minst muligheter for yrkesvalg.

I februar lyser Lofotkraft ut en stilling som energimontørlærling. 

-Jeg håper å se noen av de som var med på denne skoleturen på den søkerlista, sier Kjersti Winther, HR-leder i Lofotkraft.

 Elevene ble møtt av Roar Bårdsen og Sigbjørn Nilsen i Lofotkraft Produksjon AS samt Eric Arctander fra Lofotkraft AS. Disseguidet elevene og læreren rundt. I Solbjørn Kraftstasjon, som er et fjellanlegg, fikk elevene se hvordan strøm blir til. I Solbjørn transformatorstasjon fikk de forklart hvordan strøm transformeres før videre distribusjon  gjennom strømnettet som Lofotkraft drifter i Lofoten.

 Omvisningen startet med visning av film om utbyggingen av Solbjørn Transformatorstasjon. Lofotkraft viste også en film om sjøkabelen, med strøm og fiber, som Lofotkraft har lagt fra Mølnarodden ut til Værøy og Røst.

Kjersti Winther presenterte Lofotkraft og hvordan Lofotkraft jobber sammen med Opplæringskontoret for Energifag med lærlinger som skal bli fremtidens fagarbeidere som energimontører. . 

Skoledagen dag ble avsluttet med quiz og premie.