Mennesker og historier fra Lofoten

-

–Sikker strømleveranse er vår viktigste oppgave, derfor går vi sammen om bedre vakt og beredskap.

–Sikker strømleveranse er vår viktigste oppgave, derfor går vi sammen om bedre vakt og beredskap.

LOVE DRIFTSSENTRAL etablert: Sikker strømforsyning og effektiv drift av vakt og beredskap har vært hovedfokus når styrene i selskapene Lofotkraft AS, Andøy Energi AS, Vesterålskraft Nett AS, og Trollfjord Nett AS nå har vedtatt å opprette en felles driftssentral for de fire nettselskapene. 

–Etter en veldig god prosess og godt samarbeid mellom de fire nettselskapene har vi nå etablert LOVE DRIFTSSENTRAL AS. Dette er den beste løsningen for framtida, for innbyggerne og næringslivet, og for våre selskaper og eiere, sier Arnt M. Winther, adm. dir i Lofotkraft,

Nettselskapene opplever at myndighetene, ved NVE, stadig gir strammere rammer for drift.

–Derfor ser vi nå at det er hensiktsmessig å samarbeide om vakt- og beredskaps-oppgavene, sier Arnt M. Winther, og legger til at selskapene har flere gode samarbeidsprosjekter.

–Vi går sammen om mobile ladestasjoner for elbiler under Artic Race of Norway. – Vi ligger langt etter med elektrifisering av bilparken her i nord. Det ikke er gode nok lademuligheter. Til Arctic Race of Norway har vi funnet en mobil løsning for årets ritt. Nå jobber vi videre med å utvikle permanente løsninger, sier Winther.

Les mer her: 

lofot-tidende.no

www.lofotposten.no

For kraftselskapene er det betydelige kostnader forbundet med vakt og beredskap, og myndighetene stiller stadig strengere krav til sikkerhet og kommunikasjon. 

–En felles driftssentral skal ikke svekke beredskapen i regionen. Målet med en felles driftssentral er minimum å opprettholde dagens nivå og kvalitet på vakt og beredskap – til en lavest mulig kostnad, sier Arnt M. Winther.

Det legges opp til oppstart av felles driftssentral i løpet av 3. kvartal i 2019 og den skal lokaliseres i Svolvær.

Ny teknologi og digitalisering gjør overvåkning av strømnettet mer effektivt. Mange feil i strømnettet kan rettes opp fra en felles driftssentral.

–Ved feil som krever reparasjon på stedet, sender respektive selskap ut sine mannskaper, akkurat som i dag, forteller Arnt M. Winther.

Den nye driftssentralen er etablert som et aksjeselskap. Selskapet skal driftes av innleide mannskaper fra de fire nettselskapene, og selge drifts- og beredskapstjenester tilbake til selskapene. Selskapet skal kun ha en ansatt – og det er Eirik Storeide (fra Lofotkraft) som blir daglig leder.

NVE, som er positive til fellesløsningen, har vært høringsinstans under planleggingen og etableringen av felles driftssentral.

Barry Larsen (Trollfjord Kraft) er styreleder i LOVE DRIFTSSENTRAL AS. I styret: Pål Martinussen (Lofotkraft), Robin Jakobsen (Trollfjord Kraft), Sindre Brun (Vesterålskraft) og Are Vangen (Andøy Energi).