Mennesker og historier fra Lofoten

-

Sikker strøm – sikker framtid

Sikker strøm – sikker framtid

– Da Lofotkraft la ny sjøkabel hit til Værøy kunne vi endelig satse for framtiden. Vi investerte 200 millioner i nytt fryseanlegg og produksjonsfabrikk, sier Arne Mathisen (51), daglig leder i Lofoten Viking.

I dag er Værøy Nordlands største fiskerikommune, og Norges syvende største fiskerikommune, målt i mengden fisk som produseres.

– Hadde ikke Lofotkraft lagt ny sjøkabel, er det ikke godt å si hvordan samfunnet her på Værøy hadde vært i dag, sier Arne Mathisen.

Lofoten Viking omsetter for 800 millioner kroner i året, og produserer årlig mellom 60 og 100.000.000 kg i pelagisk fisk, som sild, makrell, i tillegg kommer lodde, hvitfisk, ferskfisk, tørrfisk frossenfisk som blåkveite, torsk, sei og hyse.

Topp kvalitet krever hurtig innfrysing. Det krever mye strøm.

– Vi valgte å bygge 12 frysetunneler. Vi starter dem etter behov. De drar mye strøm, smiler Mathisen.

Lofoten Viking er Lofotkraft største kunde. Før Lofotkraft la ny sjøkabel til Værøy var strømnettet på øya helt sprengt.

– Folk fikk jo ikke engang lov å bygge en ny garasje her, forteller Mathisen.

Arne Mathisen, Lofoten Viking, Værøy.

Store volum og store verdier krever at Lofoten Viking til en hver tid har optimal produksjon. Det handler om hastighet og kvalitet. Når makrellen og silda kommer inn i enorme mengder, går produksjonen for fullt. 70 000 kilo råstoff sendes gjennom det høyteknologiske systemet hver time.

Internett via rask fiber, og fiber internt i fabrikken, gjør at overvåkning av produksjonen skjer via webkamera og digitalt. Både produksjonslinjen og fryselageret kan fjernstyres. Da spiller det ingen rolle om leverandørenes ekspert sitter på Vestlandet eller i utlandet.

 – Vi må ha de beste teknologiske løsningene. Det er viktig for oss at ekspertene har online tilgang vårt produksjonssystem. Vi driver på en øy langt ut i havet. Derfor er det ikke enkelt å få eksperter hit, raskt. Via nettet kan våre leverandører gjøre feilretting og optimalisering av systemet og produksjonslinjen, forteller Arne Mathisen

Derfor er stabil og sikker strøm og raskt fiber helt avgjørende for Lofoten Viking, og hele øysamfunnet.

Makrellen farer lynraskt gjennom maskinene, blir sortert og pakket i esker. Nå haster det. Fisken skal fryses fort. Hver eske blir stemplet med en strekkode – som scannes. For hver bevegelse på esken går det et trådløst signal som rapporterer til systemet hvor fisken er akkurat nå. Først inn på hurtigfrysen, så videre til fryselagret, etter noen dager ombord i båt og ut i verden.

– Før Putin og amerikanerne begynte å krangle, var Russland vårt største markedet. 40-50 % av vår sildeproduksjon gikk til Russland. Nå er Asia og Europa størst, forteller Mathisen.

Arne Mathisen, Lofoten Viking, Værøy.

Havets ressurser har uløst betydelige investeringer på Værøy de siste årene, både fra private innen for fiskeri, og fra det offentlige. For noen år siden ble det bygget ny havn for 130 millioner. I den nye nasjonale transportplan er det satt av nye 400 millioner til utbedring av Værøy havn.

Lofoten Viking er en del av Nergaard konsernet, Nergaard eier 52 %. Arne Mathisen eier 22 %. Lorentz Hardy 22 %.

– Hos oss har vi cirka 60 årsverk. Vi har gjort et overslag, og du kan si at Lofoten Viking direkte og indirekte utbetaler 35 millioner i lønn til folk på Værøy, sier Arne Mathisen.