Mennesker og historier fra Lofoten

-

Sebastian-lærling, bygger ny linje. Vil du bli lærling i Lofotkraft? Søk nå!

Sebastian-lærling, bygger ny linje. Vil du bli lærling i Lofotkraft? Søk nå!

– Jeg synes det er veldig givende å være med på linjebygging hvor man lærer noe nytt hver dag. Særlig å klatre og jobbe med montasje i master jeg har vært med å sette opp selv. Du får en god følelse når sluttresultatet blir bra, og du vet at du var en del av prosjektet.

Sier Sebastian Stanojevic fra Kabelvåg. Han er den siste som ble engasjert som lærling i Lofotkraft. Sebastian gikk elektrofag på Vest-Lofoten Videregående Skole. Han var før først utplassert hos Lofotkraft før han i 2017 ble engasjert som energimontør-lærling.

Vil du bli lærling i Lofotkraft?

Læretiden for energimontørfaget er 2,5 år, og det kreves fullført eksamen fra VG2 El-energi. I løpet av læretiden skal du følge og fullføre teoriundervisning på VG3-nivå og gjennomføre nødvendige praktiske prøver.

Søknadsfrist: 23.mars – søk her:

–Som lærling blir du satt i arbeid, får utfordringer og meget god veiledning, forteller Sebastian.

Den siste tiden har han vært med å bygge ny strømlinje i Rolvsfjorden.

–Jeg har jobbet mye med energimontør Jens Rune Johnsen. Han har lang erfaring og er en veldig dyktig veileder. Han gir meg ansvar og utfordringer.

Lofotkraft har en god lærlingeordning der du følges opp gjennom hele læretiden. Lofotkraft dekker utgifter til undervisning, arbeidsklær, verktøy m.v.

Kjersti Winther, HR-leder i Lofotkraft forteller at de forventer at lærlingene:

  • er motiverte og lærevillig, for et yrke som energimontør i en spennende bransje med høyt aktivitetsnivå.
  • tåler å jobbe i høyden.
  • er stukturert og nøyaktig.
  • har gode samarbeidsevner og kan jobbe i team sammen med andre.

–Lofotkraft satset på lærlinger fordi vi så at vi hadde mange seniorer som ville gå av i løpet av en 10-årsperiode. Vi inngikk en partnerskapsavtale med elektrolinja på Vest-Lofoten vgs. Vi har vært aktive med å ta inn elever i utplassering, forteller Kjersti Winther, HR-leder i Lofotkraft.

Slik ble Lofotkraft en arbeidsplass for mange lokale ungdommer. Mange elever så tidlig at de kunne få en god og utfordrende jobb i Lofoten.

– For å styrke oppfølgingen i læreperioden, etablerte vi et eget tverrfaglig lærling-team her i Lofotkraft, som har oppfølging av lærlingene. Det er viktig for oss at lærlingen blir god mottatt og at de erfarne ansatt her deler av sin kunnskap og erfaring, sier Winther.

Lofotkraft har, igjennom samarbeid med Opplæringskontoret for energifag i Salten, fått meget god faglig støtte – og oppfølging av lærlingene. Dette har medført at Lofotkraft er blitt en attraktiv lærlingbedrift. I 2014 mottok Lofotkraft opplæringsprisen for Nordland Fylke.

–Vi har veldig god erfaring med lærlingordningen. Vi ser også at det lønner seg å ansette lærlinger som energimontører. De har gått en god skole her, fått fagbrev, lært seg kulturen og arbeidet. Noen går også av med pensjon, det åpner for nye folk inn, sier Arnt M. Winther, administrerende direktør i Lofotkraft.

– Som lærling i Lofotkraft er du med på å bygge opp Lofotens infrastruktur, du møter mange trivelige kolleger og får være med på mye kult. Her får du virkelig brynt deg på mange ulike utfordringer, og det er jo det du lærer av, sier Sebastian.