Mennesker og historier fra Lofoten

-

Se filmen! Helt ekstremt: Kraftig uvær og store strømbrudd fire ganger på tre måneder.

 Lofotkraft har de siste årene investert mer enn 1,5 milliard kroner i nytt hovednett. I denne videoen kan du se hvorfor.

 –Det gamle hovednettet i Lofoten var nedslitt. Ekstremværet de siste månedene er en alvorlig påminnelse om at bygging av nytt nett er avgjørende for innbyggerne og næringslivet i Lofoten. Hadde vi ikke hadde gjort disse investeringene ville hele Lofoten vært strømløs i lang tid, sier Arnt M. Winther, adm.dir. i Lofotkraft.

Det har vært uvanlig mange strømbrudd hittil i år, og Lofotkraft ville vært enda dårligere stilt uten de nye hovedlinjene. I 2021 skal Lofotkraft være ferdige med den nye linja, helt til Solbjørn. Da blir forsyningen enda mer stabil videre vestover og i hele Lofoten. 

Midt under utbruddet av coronaviruset har Lofotkraft håndtert ekstremvær og krevende situasjoner i strømnettet. 

–Mange ganger, under krevende værforhold, har vi hatt alt av tilgjengelig 
mannskap ute for å rette feil. Vi har også leid inn ekstra personell. Det blir ekstra utfordrende siden vi følger påleggene for å unngå spredning av coronaviruset. Men mannskapene har håndtert dette meget bra, forteller Winther.

Været er selvsagt hovedårsaken til strømbruddene de siste månedene.  Ising og tung snø er skrekkscenariet. Ledninger iser ned og slites av, og stolper knekker. 

 –Det har vært mye sterk vind, helt opp i orkanstyrke, flere ganger. Kombinasjonen av sterk vind, ising og tidvis salting, har gjort denne vinteren mer utfordrende enn normalt. Sterk vind fører til mye bevegelse på linjene, og vi kan oppleve overslag; at strømmen fra en ledning slår over på en annen, eller til jord. Da blir det strømbrudd, sier Siri Sund, kommunikasjons- og kundesjef i Lofotkraft.

– Under strømbruddet i midten av mars, forårsaket av vind og mye isdanning, fikk vi feil på de to gamle hovedlinjene fra Kleppstad til Fygle. Det som holdt liv i hele strømforsyningen til Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst, var den nye hovedlinjen fra Kleppstad til Fygle. Uten denne linjen ville det vært strømløst i disse kommunene i mange dager, forteller Sund

De gamle høyspentlinjene ble bygget på 1950 og 60-tallet. I dag er det helt andre krav til dimensjonering, for at strømnettet skal tåle framtidas ekstremvær; vind og is på samme tid.

–Folk i Lofoten er vant til mye uvær. Vi kan aldri sikre oss helt, og også de nye linjene kommer til å bli satt på prøve. Vi kommer til å få strømbrudd i Lofoten også når de nye linjene er bygd helt ferdig, sier Sund, men understreker at de nye linjene er bygd for å tåle mye mer ekstremvær enn de gamle. 

Lofotkraft skal være ferdige med den nye høyspentlinja mellom Fygle og Solbjørn neste vår, og da blir forsyning videre vestover enda mer stabil.