Mennesker og historier fra Lofoten

-

Se alle som jubler for støtte fra Lofotkraftfondet

Se alle som jubler for støtte fra Lofotkraftfondet

Lofotkraftfondet har delt ut 200 000 til engasjement og bolyst i Lofoten. Her er listen over alle som jubler for støtte fra Lofotkraftfondet.

På bildet over underholder artisten Tonje Unstad på grendehuset i Sennesvik i anledning av åpningen av Lofotkraft Bredbånds fibernett, som kom til bygda i oktober 2020. Sennesvik grendelag fikk støtte fra Lofotkraftfondet.

– Lofotkraft har i alle år støttet ulike kulturarrangementer, festivaler, idrettslag og lignende. I 2014 opprettet vi «Lofotkraftfondet». Gjennom fondet støtter vi organisasjoner, arrangementer og aktiviteter som aktiviserer barn, ungdom eller eldre i regionen, sier Randi Berg i Lofotkraft.

– I år deler Lofotkraft ut totalt 200.000,-, og som tidligere år prioriterer vi humanitære og veldedige organisasjoner med lokal og regional forankring. Vi legger stor vekt på tiltak som skaper engasjement og bolyst i Lofotkrafts eierkommuner, sier Randi Berg.

Lofotkraft vil hvert år støtte konkrete, positive formål – derfor ble Lofotkraftfondet opprettet.

–Vi fikk mange gode søknader i år, men ingen fra Værøy og Røst, så de må finne gode saker og søk neste år, sier Berg.

Lag, foreninger, eller enkeltpersoner kan søke støtte. En jury i Lofotkraft fordeler midler fra Lofotkraftfondet en gang i året. Har man fått innvilget støtte, vil det gå 3 år før man kan søke igjen. Søknadsfrist i 2021 er 1.november. Søk her: 

Her er oversikten over lag og foreninger som fikk tildelt midler for 2021:                                                                          

  1. klasse Kabelvåg ungdomsskole

Skytterlaget Vaagakallen                                                              

Vågal Brettklubb                                                        

Kabelvåg Idrettslag                                                    

Svolvær IL Fotball                                                                

Langhaugen Byggefelt                                                                  

Ballstad innbyggerforening                                       

Mannskoret Lofotr                                           

Stamsund Aktivitetshus                                                      

Vestresand og Omegn grendelag                                                 

Sennesvik grendelag                                                  

Lysløypa – Stamsund Idrettslag                                                    

  1. klasse Fygle skole, fritidsklubb

Ramberg blandakor                       

Ramberg ungdomsklubb                         

Lofotodden Musikkorps                                   

Sørvågen og omegn småbåtforening