Mennesker og historier fra Lofoten

-

Scorer hos kundene

For fjerde år på rad har Lofotkraft spurt kundene hva de synes om jobben som gjøres. Svarene er svært positive. Men hvorfor skal en monopolist spørre om slikt?

  • Publisert: 13.09.2016
  • Tekst: Aurora Borealis Multimedia AS
  • Foto: TORE BERNTSEN

– Jeg tror faktisk det er enda viktigere å spørre kundene hvis man er monopolist enn hvis man konkurrerer med mange andre, svarer Lofotkraft-sjef Arnt M. Winther.

– Noen sier at kundene kan jo ikke gå noe annet sted. Men husk hva det betyr å være en monopolist: Du forvalter andres penger. Det skal gjøres på en ordentlig måte, sier han.

På to av de fire nøkkelspørsmålene (om «Lofotkraft er til å stole på» og «Lofotkraft har et godt omdømme») er det en framgang på 0,1 poeng fra 5,0 til 5,1 på en skala til seks. De to andre (om «Jeg liker Lofotkraft» og «Jeg ville anbefalt Lofotkraft til en bekjent dersom det var relevant») er tallene uendret på henholdsvis 5,1 og 5,0.

– Vi hadde vel egentlig grunn til å tro at de gode tallene vi fikk i fjor skyldes håndteringen av orkanen Ole, som veldig mange kunder ga oss mye skryt for. Derfor var det veldig hyggelig å se tallene vi fikk i år, sier kundesjef Siri Sund (bildet over).

På to av de mange underspørsmålene scoret selskapet relativt lavt (3,9 poeng på begge spørsmål), nemlig «Drar ikke unødvendige fordeler av å være monopolist» og «Informasjonen om Lofotkraftfondet har vært tilstrekkelig».

– Denne undersøkelsen i seg selv er et forsøk på å møte spørsmålet om monopolist-rollen. Det er alltid en fare for at folk tror vi bare gjør som vi vil, men det gjør vi absolutt ikke. Vi er detaljregulert av myndighetene når det gjelder vårt arbeid, og i tillegg informerer vi så tydelig og åpent som vi bare kan om de disposisjonene vi foretar, sier Arnt M. Winther, og fortsetter:

– Tallene gir absolutt en pekepinn om at vi gjør noe riktig, at vi greier å utvikle de prosjektene vi skal på en god måte.

Nå skal undersøkelsen opp i ledergruppen, kommuniseres til styret, og deretter er den tema på neste samling for de ansatte.

MÅLING: – Jeg tror faktisk det er enda viktigere å spørre kundene hvis man er monopolist enn hvis man konkurrerer med mange andre, svarer Lofotkraft-sjef Arnt M. Winther.

MÅLING: – Jeg tror faktisk det er enda viktigere å spørre kundene hvis man er monopolist enn hvis man konkurrerer med mange andre, sier Lofotkraft-sjef Arnt M. Winther.

– For enkelte av avdelingene representerer målingen en direkte tilbakemelding på jobben de gjør, og brukes der for å korrigere det som må korrigeres. Det er veldig bra. Det gir motivasjon til å gjøre en bedre jobb, samtidig som det er en honnør for det som utføres på en god måte. Så vi bruker denne undersøkelsen så godt vi kan, sier Winther.

Informasjonen om Lofotkraft-fondet er blant det som skal forbedres på grunnlag av svarene.

– Vi skal blant annet bruke Facebook mye mer. Det er en viktig sponsoraktivitet for oss, og den skal glede flest mulig av innbyggerne i Lofoten, sier Siri Sund.

– Samtidig ser vi at informasjonen vi driver har gjennomslag. Vi har fortalt i detalj om problemstillingene knyttet til nettleia. Den er høy i Lofoten, og høyere enn i mange andre områder av landsdelen. Nettleie-nivået er tett knyttet til beslutningen om å investere i nytt linjenett i hele regionen, for å få en bedre forsyningssikkerhet til glede for oss som bor her. Og hvis du ser på en ordsky fra undersøkelsen der respondentene blir bedt om å beskrive om å beskrive Lofotkraft med noen få ord, så er «nettleie» nest størst, sier Sund.

PS: Undersøkelsen er gjennomført av selskapet Advicia. Samme spørsmål er stilt hvert år siden 2012 (for å gjøre svarene mest mulig sammenliknbare), og ble i år stilt til 8634 personer i Lofoten. 1512 svar (dvs en svarprosent på 17,5) betyr at funnene representerer alle kundene med 95 prosent sannsynlighet og en feilmargin på +/- 1,1 prosent.

Relaterte artikler:

Trygger hverdagen - investerer i framtiden

logo-lofotkraft