Mennesker og historier fra Lofoten

-

SALT, havet og fiskerireguleringer fikk Guri hjem etter 19 år.

SALT, havet og fiskerireguleringer fikk Guri hjem etter 19 år.

Hun har en master i fiskerifag og en master i rettsvitenskap, hun har jobbet som seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet og som advokatfullmektig i Oslo. Arbeidet med en doktorgrad i jus fikk Guri Kristin Hjallen Eriksen tilbake i Lofoten.

Hvorfor kom du hjem? 
–Jeg fikk muligheten til å skrive doktorgrad i jus som ansatt i bedriften SALT i Svolvær.
Guri Kristin Hjallen Eriksen (39) fra Kabelvåg har master i fiskerifag – og master i rettsvitenskap. Hun flyttet sommeren 1999, og har bodd i Tromsø, Kristiansund og 11,5 år i Oslo – og kom tilbake til Lofoten i januar 2018.

–Det er helt fantastisk at SALT har gitt meg muligheten til å forske på fiskerireguleringer på kaikanten i Svolvær, med Norges historisk viktigste fiskerier på havet like utenfor, sier Guri. Hun leier nå leilighet i Kabelvåg, men skal bygge hus like utenfor stedet i løpet av noen år.

Guri er ansatt i SALT for å jobbe fire år i et doktorgradsprosjekt om fiskerilovgivning. 75 % av tiden jobber hun med doktorgraden, mens 25 % av tiden jobber hun med ulike prosjekter i SALT der hennes kompetanse er mest relevant.

Guris mann, John Michael Burnham, kunne også flytte til Lofoten. Han kan jobbe mesteparten av tiden for sin arbeidsgiver, DOF ASA i Bergen, fra kontorplass i Svolvær.

SALT finansierer halve doktorgraden til Guri gjennom en ordning i Norges forskningsråd som heter nærings-ph.d. Akkurat nå er Guri og mannen hennes tilbake i Lofoten etter et halvårs-studie i Vancouver i Canada.

–Jeg hadde et forskningsopphold på University of British Columbia, støttet av Norges Forskningsråd, og jobber med feltarbeid.

Guri studerer hvordan fiskeriene reguleres på stillehavskysten.

–Jeg sammenligner deler av den norske og canadiske fiskerilovgivningen for å se om det er ting vi kan gjøre bedre i Norge. Den internasjonale dimensjonen er viktig å ta med inn i et doktorgradsprosjekt om fiskerilovgivning. Både for å bli inspirert av hvordan andre land løser de samme utfordringer som vi har i Norge, men også for å få bedre innsikt i hva som fungerer godt hjemme i Norge – og for dele våre erfaringer med akademiske miljø ute i verden. Perspektiver utenfra er uansett bra for å se på egne regler med nye, og forhåpentligvis, mer kritiske øyne.

Forskningsoppholdet i Canada var også bra for hennes videre arbeidet i SALT.

–SALT er allerede en viktig internasjonal aktør innen marinforsøpling og fiskeriforvaltning, men vil med mitt engasjement i Canada få styrket forvaltningsdimensjonen.

Nå skal Guri fortsette to år til med doktorgradsprosjektet, og skal deretter jobbe videre i SALT som ansatt.

–Jeg kommer til å jobbe på forskjellige prosjekter hvor min kompetanse er mest relevant. Dette vil særlig være oppdrag som gjelder forvaltning av marine områder, fiskeri- og akvakultur, samt andre prosjekter hvor det er behov for en fiskerikandidat eller jurist.

Hva savnet du da du bodde borte?

– Folkene som bor her. Den friske humoren og selvironien. Ting er litt mer avslappet og hyggelig. Og – selvsagt havet, fjellene og den lille marka vi har i Kabelvåg.

Ditt favorittsted i Lofoten?

–Hjemme på gården hjemme hos foreldrene mine utenfor Kabelvåg.

 Favoritt mat fra Lofoten?

Som lofoting som jobber mye med fisk, er jeg forpliktet til å si mølje, men også boknafisk og hjellosing kommer høyt opp på lista.

Hva savner du i Lofoten?

Mannen min lager mye eksotisk mat; det eneste vi har merket er at utvalget av råvarer til matlaging ikke er like stort og variert som i Oslo. Men det er jo et luksusproblem.

Har du et minne om vær eller da strømmen gikk?

Vær og strømbrudd har vært så vanlig i oppveksten, at det ikke er noen særlige hendelser som skiller seg ut i grunnen. Stormen Frode i 1996 er nok den stormen jeg husker best, og flere springfloer på torget i Kabelvåg.

Hva er forskjellen på Lofoten nå og før du reiste ut?

–Det er i alle fall et større kultur- og restaurant/kafétilbud, og så tror jeg det er flere tilflyttere enn før. I alle fall er det flere som blir, eller har lyst til å bli værende.

Det bygges jo vanvittig mye i området som en konsekvens av dette, og særlig i Kabelvåg har det kommet nye nabolag. Ellers er jo SALT en viktig forskjell for meg privat, og for flere andre unge folk. Jeg ikke ville hatt arbeidsplass uten Kjersti og Kriss (gründerne av SALT).

På fritiden er Guri og mannen glade i å være i aktivitet både på ski og til fots. På vinteren liker de å kjøre telemark/slalåm i Kongstiden og på fjelltopper.

–Vi skal benytte naturen og det gode kulturtilbudet i Vågan mye mer i årene som kommer. All honnør til lokale ildsjeler som legger ned stor innsats i å skape gode idretts-, fritids- og kulturmiljø. Vi håper vi kan bidra litt mer i frivillig arbeid og dugnader i årene framover, avslutter Guri. 

Navn: Guri Kristin Hjallen Eriksen

Yrkestittel: Doktorgradskandidat og rådgiver

Født:1979

Oppvokst: Kabelvåg

Utdannelse: Master i fiskerifag (fiskerikandidat) og master i rettsvitenskap.

Hvor lenge var du borte:18,5 år

Hvor har du bodd: 6 år i Tromsø, 1 år i Kristiansund og 11,5 år i Oslo.