Mennesker og historier fra Lofoten

-

Røst ligger helt i Norges-toppen når det gjelder verdiskaping og eksportverdi. Jeg skulle ønske vi lokalt fikk mer av den verdien.

Røst ligger helt i Norges-toppen når det gjelder verdiskaping og eksportverdi. Jeg skulle ønske vi lokalt fikk mer av den verdien.

–Vi blir færre og færre, og da blir det en utfordring når vi får økonomisk støtte pr hode. Fortsetter denne trenden blir det vanskelig, sier Røst-ordfører Elisabeth Mikalsen.

 Tekst og foto: TORE BERNTSEN

–Videreføre ansvarlig styring av kommunen, og tilrettelegge for næringsutvikling og flere helårlige arbeidsplasser, slik at vi kan forhindre et stadig synkende folketall i kommunen. Det svarer Elisabeth Mikalsen, på spørsmålet om hva som blir viktigst for Røst de neste årene.

Hun er ny i politikken, og ble ordfører etter at Røst Samarbeidsliste fikk flertall i kommunevalget.

–Vi er en av Norges mest fiskeriavhengige kommuner. De siste årene har vi hatt nedgang i antall fiskere. Kvotene blir solgt ut av øya, samtidig som flere unge ønsker å bli fiskere. Men ungdommene har ikke råd til å kjøpe seg rettigheter, da kvotene er blitt for dyre. Her ønsker vi å se på muligheten for å opprette et eget fiskerifond, som skal hjelpe unge fiskere med finansiering til kjøp av rettigheter.

Mikalsen mener sentrale myndigheter bør se på rammebetingelsene – og hun etterlyser bedre forståelse for hvor viktig fiskeri, skreien og tørrfisken er for samfunn som Røst. Hun har sett hva strukturering av fiskeriflåten gjør med små kystsamfunn.

– Røst er helt avhengig av kystfisket. Det skaper helårsarbeidsplasser, som gir skatteinntekter, og gjør det mulig å opprettholde et levende samfunn. Kvotemeldingen, som Regjerningen nå har lagt fram, vil føre til en veldig vanskelig situasjon for små kystsamfunn som oss. Det er dramatisk, og det hindrer rekrutering. Derfor er påvirkning av sentrale myndigheter en viktig jobb, sier Mikalsen.

Norges-toppen i eksportverdi

–Røst ligger helt i Norges-toppen når det gjelder verdiskaping og eksportverdi. Jeg skulle ønske vi lokalt fikk mer av den verdien. Men det går til «han stat». Selvfølgelig får vi noe tilbake, men jeg skulle ønsket vi satt igjen med en større andel, sier Mikalsen, som ser at utviklingen på Røst går feil vei.

I siste folketelling hadde Røst 511 innbyggere.

–Hva blir den største utfordringen i årene som kommer?

–Kommuneøkonomien. Vi blir færre og færre, og da blir det en utfordring når vi får økonomisk støtte pr hode. Fortsetter denne trenden blir det vanskelig.
–Vi skal bygge et nytt oppvekstsenter, med nytt bibliotek, barnehage og skole. Dette vil legge føring for kommuneøkonomien i mange år. Gode oppvekstvillkår for barn og unge er viktig for bolyst og trivsel, så selv om dette er et stort løft for kommunen, så gjør vi det med glede, sier Mikalsen.

Infrastruktur og næringsutvikling

–Vi skal fortsette å jobbe for å få en dypere havn og ny og større industrikai, slik at vi kan ta imot større båter som skal levere fisk, og som kan bidra til å få transport over fra bil til båt.

Da Lofotkraft i 2011 la ny sjøkabel fra Mølnarodden, via Værøy, til Røst, ble det ikke bare mer stabil strømforsyning, Røst ble også den første kommunen i Norge med 100% fiberdekning.

–Det er en helt annen verden nå, sier Mikalsen. Både innbyggerne, kommunen og næringslivet er helt avhengig av stabil strømforsyning og raskt bredbånd. For kommunale tjenester som skole, teknisk, helse og omsorg, er fiberbredbånd veldig viktig, sier Mikalsen, som gleder seg til samarbeidet med de andre lofotkommunene i Lofotrådet.

–Vi i Lofoten bør snakke med en stemme og jobbe i lag. Vi har mange av de samme utfordringene, som for eksempel fiskeri og rammebetingelser, sentralisering, reiseliv og samferdsel.

Mikalsen mener at Røst-samfunnet må holde god kontakt med de unge som flytter ut for å ta utdanning.

–Det fødes færre barn, de unge venter lenger med å få barn, men vi ser også at flere unge som har vært borte for å ta utdanning, og som har fått egne barn, ønsker å flytte hjem. Det er veldig positivt, og en god indikator på at man synes det var fint vokse opp og nå ønsker å bo på Røst. Vi må altså bare tilrettelegge for at det er jobbmuligheter.

Vi kommer til å trenge flere folk i framtida. For eksempel vet vi at det vil måtte bli utskifting innen kommunale tjenester som skole, helse, omsorg, teknisk etat, men også innen turisme og fiskeri – og i det private næringslivet ellers, sier Mikalsen. Hun ser også potensiale i å tidlig komme med veiledning til ungdom om hvilke type utdanning de kan ta hvis de ønsker å komme tilbake for å jobbe og bo på Røst.

–Vi har planer om å arrangere en årlig «jobbmessedag» hvor vi inviterer lokale bedrifter, offentlig og private – til å fortelle ungdommen hvilke jobber som finnes, og hvilken arbeidskraft man har behov for i nærmeste fremtid.

Styrt reiseliv

–Det er rom for å utvikle mer turisme på Røst, men jeg ønsker at vi skal ha styring. Det er ikke sikkert vi skal ha all type turisme hit, sier Mikalsen.

Fylkesrådet i Nordland har gitt Røst kommune støtte til videreutvikling av opplevelsesnæring med fokus på reiseliv, kulturnæring, lokalhistorie og matkultur.

–Vi må bygge på Røsts kvaliteter. Vi er et ekte og levende fiskevær, med en tørrfisknæring som har tusenårige tradisjoner. Vi har mye å by på, sier Mikalsen og lister opp; Skomvær fyr, mattradisjoner, gode lokale råvarer, et aktivt kulturliv, natur, kulturlandskap, fiske, hav, sjøfugl, mye vær og vind, og stillhet.

Rikt kulturliv
–Røst har et rikt kulturliv, noe som er avgjørende både for bolyst og for å skape gode opplevelser for tilreisende, forteller Mikalsen.

Hun vet hva hun snakker om. Hun er leder både for Røstkoret og for Lundefestivalen. I tillegg har hun vært med fra de første oppsetningene av Røsts egen tørrfiskopera, fortellingen om den italienske adelsmannen Querini, som strandet på Røst i 1432. Operaoppsettingen har ved tre anledninger fått flere tusen mennesker til den lille øya ytterst i verden.

–Røst har nylig fått status som «Syngende kommune», og vi er kanskje den eneste kommunen i verden som har ansatt egen «Øymusikant». Dette er med på å videreføre våre sterke tradisjoner innen sang og musikk til nye generasjoner. Vi har også et eget Teaterlag, som er forholdsvis nytt, men som setter opp de mest fantastiske egenproduserte forestillinger. Her jobber liten og stor i lag, og det er mye som skal på plass for å få dette til –  kulisser, kostymer, manus, musikk og skuespill.

Fiskarbonden og gründere

–Jeg ser også et potensiale innenfor landbruk. Det er liv laga å være fiskarbonde på Røst, sier Mikalsen, som håper flere unge ser de naturgitte mulighetene som for eksempel å drive med kombinasjonen sau og fiske.

Mikalsen håper også gründere finner veien til Røst.

–Vi har gode kommunikasjoner på Røst. Vi har fly, ferge, og det digitale er fantastisk tilrettelagt. Med høyhastighets fiberbredbånd kan folk komme til Røst og jobbe med det meste, sier Mikalsen, og fordi vi har drevet med internasjonal handel i flere hundre år har vi en åpen, internasjonal og inkluderende kultur her ute.