Mennesker og historier fra Lofoten

-

Regnet seg til stipend

Regnet seg til stipend

For tredje år på rad har Lofotkraft delt ut stipend til VGS-elever med matematikk og fysikk på studiespesialisering.

Lofotkraft har etablert Energistipendet som et ledd i bedriftens langsiktige rekrutteringsarbeid.

– Vi ønsker å sette mer fokus på realfag. Alt tyder på at energibransjen vil få store utfordringer med å rekruttere så mange ingeniører som den trenger i tida fram mot 2030, og det blir neppe noe lettere i distriktene enn i bransjen som helhet. Kanskje kan Energistipendet være blant de tingene som motiverer ungdom i Lofoten til å velge realfag, sier ressursstyrer Kjersti Winther i Lofotkraft.

Elevene som er aktuelle for stipend har matematikk og fysikk i både 2. og 3. klasse på studiespesialisering. Det stilles blant annet krav til at de må ha karakteren 4 eller bedre for å kunne søke om stipendet. Alle har i tillegg sagt litt om hvorfor de mener de bør motta stipendet.

Lofotkraft deler ut inntil tre stipender pr klassetrinn på hver skole. Elevene kan mot 5000 kroner pr år, altså inntil kr 10 000 i løpet av videregående dersom de oppfyller kriteriene begge årene.

På Aust-Lofoten VGS i Svolvær ble Energistipendet delt ut for tredje gang, og der har 3. klasse-eleven Camilla Greve Hartviksen nå mottatt tilsammen 10 000 kroner i stipend. For første gang var det mer enn tre som var kvalifisert til å motta stipend. Hele seks elever i 2. klasse hadde karakteren 4 eller bedre i begge fagene.

Ved Vest-Lofoten VGS var det to jenter fra 2. klasse og tre elever fra 3. klasse som mottok stipend. Hans Erling Klevstad, Lavina Martinsen og Joakim Warholm mottok alle tre stipend også i fjor, slik at de har mottatt 10 000 kroner i Energistipend hver. Med for å dele ut prisen var Trond Danielsen fra Lofotkraft. På årets YOU-messe på Leknes kom flere av disse elevene og hadde mange spørsmål om hva en el-kraftingeniør jobber med. Trond snakket derfor litt om sin arbeidsdag og jobben som ingeniør i Lofotkraft, og han ble møtt med mange spørsmål fra nysgjerrige unge som snart skal ta viktige utdanningsvalg.

Du kan også lese om stipendutdelingen i denne artikkelen i Lofotposten.