Mennesker og historier fra Lofoten

-

Produser din egen strøm – bli plusskunde

Produser din egen strøm – bli plusskunde

Visste du at du kan bruke strøm du selv produserer, og kjøpe strøm fra en kraftleverandør når din egen produksjon ikke dekker ditt strømbehov?

–Et eksempel på en plusskunde er en privatperson eller en bedrift som har etablert for eksempel solcellepanel, takstein med solceller, eller vindmølle, for å produsere strøm til eget forbruk. I perioder der du som plusskunde produserer mer strøm enn du bruker selv, kan du selge overskuddsproduksjonen til en kraftleverandør, forteller Siri Sund, kommunikasjons- og kundesjef i Lofotkraft.

Siri Sund lister opp flere årsaker til at noen ønsker å bli plusskunde.

  • å produsere sin egen strøm og selge overskuddet.
  • å bidra med grønn energi i det norske strømnettet.
  • lavere strømregninger pga du ikke betaler nettleie og forbruksavgift for strømmen du produserer selv.
  • teknologisk interesse av å ha solceller, vindmøller eller vannmøller installert bak eget målepunkt.

–Hva skjer med strømmen man ikke bruker opp?

–I perioder av året kan plusskunden produsere mer strøm enn det man bruker selv. Denne overskuddskraften selger man til en kraftleverandør. Man må inngå avtale med leverandøren om dette, og flere kraftleverandører tilbyr gode plusskundeavtaler.

–Kan man produsere strøm for å selge til andre kunder?

–Nei. Da regnes man som produsent, må ha omsetningskonsesjon – og kommer inn under et helt annet og mye mer komplisert regelverk.

–Hvordan er nettleien for plusskunder?

–Du beholder samme nettleietariff som du hadde før du ble plusskunde. En vanlig privatkunde som installerer solcellepanel på taket, vil altså fortsatt ha nettleietariff OH4 etterpå. Men energiforbruket blir mindre, tilsvarende det plusskunden selv produserer av strøm, og utgiftene til “nettleie forbruk” (energileddet) vil dermed gå ned. Med prisene i 2020 vil en husholdningskunde spare 46,5 øre per kWh i nettleie og forbruksavgift for den strømmen man produserer selv.

–Det er foreløpig ingen plusskunder i Lofoten – hva kan grunnen være?

–En av forklaringene kan rett og slett være at en del leverandører av f.eks. solcelletak per i dag ikke leverer til kunder i vår region. I tillegg er det sånn at man må ha lang horisont på investeringen – for vi snakker om relativt store investeringer, sier Sund. Hun minner om at Enova gir støtte til mange ulike energitiltak i boliger.

Når du installerer solceller og begynner å produsere din egen strøm, kan du få opp til 28.750, – kroner i støtte fra Enova.  Installasjonen av anlegget gir deg 10.000 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har. Du får 1.250 kroner per kW installert effekt, opptil 15 kW. Det betyr at du kan få inntil 28.750 kroner totalt. Fra 1. januar 2021 reduseres støtten til installasjon noe, fra 10.000 til 7.500.

Du kan få mer penger tilbake, hvis du kombinerer el-produksjon med andre energitiltak, som for eksempel solfangere.

Les mer om mulighetene for støtte på https://www.enova.no/privat/

I juni 2020 fikk Enova tildelt en ekstrabevilgning på 2 milliarder kroner, som del av «grønn omstillingspakke. Intensjonen med omstillingspakken er å styrke norske bedrifter og arbeidsplasser, bidra til grønn omstilling og samtidig bidra til at Norge kommer ut av koronakrisen.

–Hvem kan bli plusskunde Lofoten?

–Det kan være aktuelt både for privatpersoner og næringsdrivende. For bedrifter er det kanskje mest aktuelt for de som har bygg med store takflater. Enova støtter nye energiløsninger for bygg, eiendom og transport. De støtter også etablering av ladestasjoner og mye mer. Mitt beste tips til næringsdrivende i Lofoten er derfor å sjekke mulighetene på  https://www.enova.no/bedrift/

–Hvordan blir man plusskunde?

–Det finnes mange tilbydere av solceller og solcellepanel i Norge, som kan hjelpe deg med befaring, pristilbud, leveranser, montering, og salg av overskuddsstrøm. Før du setter i gang, bør du også kontakte kommunen for å avklare eventuelle lokale krav til byggemelding av utvendige løsninger.

Bruk fagfolk.

–Tilkobling til strømnettet av solcellepanel eller annet produksjonsutstyr må utføres av autorisert installatør (elektriker). Installatøren skal melde fra om endringen på el-anlegget ditt til Lofotkraft. Installatøren finner alle tekniske krav til en plusskunde-installasjon på hjemmesiden vår, forteller Sund

Les mer her: https://www.elmea.no/plusskunde/