Mennesker og historier fra Lofoten

-

På jobb for din sikkerhet

På jobb for din sikkerhet

–Vårt oppdrag er å sikre at alle som bruker strøm i Lofoten kan gjøre det på en trygg måte, sier Edgar Karlsen, leder for det lokale eltilsyn i Lofoten.

Han brenner for tiltak som gjør bruk av strøm trygt. En dag kan han banke på hos deg for å ta en stikkprøve av det elektriske anlegget ditt.

Lofotkraft, som alle nettselskaper i Norge, er pålagt av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) å føre tilsyn med samtlige elektriske anlegg som er tilknyttet deres strømnett. Dette gjøres av Det lokale eltilsyn (DLE).

–Stikkprøvekontroll utført av oss i DLE tilsvarer på en måte EU-kontroll på bilen; en kontroll av de grunnleggende sikkerhetsfunksjonene, sier Karlsen, og lister opp hva tilsynet gjør:

 • Stikkprøvekontroller i hus, hytter og næringsbygg.
 • Revisjon av næringsvirksomheter for å følge opp at systemer og rutiner for bruk av elektrisitet er på plass og følges
 • Oppfølging av elektrobedrifter (installatører) som leverer tjenester til kunder
 • Informasjon til skoler, helsevesenet og andre offentlige instanser
 • Bistand til politiet ved brannetterforskning
 • Oppfølging av ulovlig aktivitet

–Strøm er en farlig vare som må behandles med respekt. Elektriske anlegg, som er bygget og brukt rett, utgjør normalt ikke noen fare for bruker. Men tilsynelatende små feil, som man ofte ikke kan se, kan føre til at personer eller dyr kan få strøm i seg eller det kan starte en brann, forteller Karlsen.

–Risiko for brann, som følge av feil på det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr, er den viktigste grunnen til at vi må ut og foreta stikkprøver, sier Karlsen, som oppfordrer folk til å kjøpe originale ladere til mobiltelfoner, nettbrett osv.

–Billige kopier er mindre sikre, slår Karlsen fast.

–Hva skjer hvis du finner feil?

–Anlegg som har mangler eller feil får pålegg om utbedring. Dette skal gjøres av godkjent installatør, normalt i løpet av maks tre måneder. Farlige feil kan medføre krav om umiddelbar utbedring eller frakobling av anlegg, forteller Karlsen.

El-anlegg må vedlikeholdes

–Elektrisk utstyr og materiell har en begrenset levetid før det blir slitt og kan bli farlig, sier Karlsen. Han kommer med noe anslag avhengig av bruken:

 • Dimmere, termostater, varmekabler 10-20 år
 • Brytere, stikkontakter, 15-25 år
 • Ledninger, 30-40 år
 • Sikringsskap, 30 år

–Utstyr kan være trygt ut over denne alderen, men det må vedlikeholdes av fagfolk. Dersom du har utstyr som er eldre enn dette, er det på tide å kontakte elektriker, sier Karlsen, og kommer med et varsko:
-Anlegg med skrusikringer er fra den tiden hvor biler ble levert uten sikkerhetsbelter i baksetet.

–Det elektriske anlegget trenger løpende investering i boligens levetid. Sett av penger til dette, så unngår du store uventede utgifter til oppgradering etter tilsyn, oppfordrer Karlsen.

Hold hjemmet ditt elsikkert.  Her er Edgars tips til hva bør du gjøre: 

 • Bruk fagfolk til å jobbe på elektrisk anlegg.
 • Bestill en kontroll av det elektriske anlegget ditt hos en elektroinstallatør.
 • Oppgrader til automatsikringer med innebygget jordfeilbryter
 • Få montert overspenningsvern
 • Ikke mekk på fast installasjon selv – du kan gjøre feil med alvorlige konsekvenser uten å være klar over det.
 • Elektrisk utstyr må brukes rett, ikke bruk utstyr som er ødelagt eller av dårlig kvalitet.
 • Unngå komfyrbrann. Monter komfyrvakt.
 • Vifter på baderom skal ikke fylles med støv, støvsug disse.
 • Ikke tørk tøy på elektriske ovner, og hold møbler og gardiner på god avstand.
 • Lad kun elektriske produkter når du er våken og tilstede.
 • Bruk bare vaskemaskin og tørketrommel når du er hjemme og våken.
 • Ikke bruk skjøteledninger fast.
 • Ikke bruk skjøteledning til varmeovner og hvitevarer.
 • Slå av, eller trekk ut, elektriske apparater som ikke er i bruk.
 • Slå av TV-apparatet med av-/på-knappen, eller trekk ut støpselet.
 • Se regelmessig etter brente stikkontakter og støpsler.
 • Er sikringer, brytere, stikkontakter og/eller koblingsbokser unormalt varme eller har misfarging kan det tyde på overbelastning. Få dette undersøkt av fagfolk.

For mer informasjon om elsikkerhet les her Lofotkraft.no/elsikkerhet

Ta egensjekken på det elektriske anlegget ditt – se Elsikkerhetsportalen.no