Mennesker og historier fra Lofoten

-

Opprop om rettferdig nettleie

Opprop om rettferdig nettleie

–Dagens prismodell er ikke rettferdig. Arnt M. Winther, adm. dir i Lofotkraft. Lofotkraft har denne uken, sammen med 60 andre nettselskaper, skrevet under på et opprop om likere nettleie for alle forbrukere.

Regjeringen skal utrede og fremme tiltak for utjevning av nettleia i hele Norge.

Oppropet har flere punkter som er aktuelt for Lofoten, her er ett:

«Nettkunder av selskaper med relativt sett få kunder, krevende topografiske og klimatiske forhold har som hovedregel høyere og tidvis langt høyere nettleie enn gjennomsnittsleien i Norge. Disse selskapenes kunder må tilgodeses med lavere nettleie».

 –Det er dyrt å bygge og drifte nett i Lofoten, og det er få mennesker og bedrifter som må dele regningen via nettleia. Jeg mener at kriterier som topografi og befolkningsgrunnlag skal vektes tungt i en ny prismodell, sier Winther.

–Med dagens prismodell vil nettleia etter utbyggingen være høyere i Lofoten enn ellers i landsdelen. Det kan i verste fall hindre utvikling og framtidig verdiskapning i vårt område, sier Winther.

Les Winthers oppfordring til lokalpolitikerne i Lofoten, fylkespolitikerne i Nordland og Nordlandsbenken på Stortinget til å tale Lofotens sak her

Lofotkraft oppgraderer nå strømnettet i hele Lofoten, fordi nettet var nedslitt – og kapasiteten må økes for framtidens behov. Når utbyggingen er ferdig i 2022, vil det nye strømnettet ha kostet mer enn 1,5 milliard kroner. Alt betalt med nettleia – for nå gis det ikke statlig støtte.

I den politiske plattformen for regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, står det at regjeringen «skal utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett».

Oppropet kommer nå, fordi NVE i disse dager sluttfører sitt arbeide med innstilling til Olje- og Energidepartementet, der de skal se på forskjellige metoder å utjevne nettleien på.

–Det er stor verdiskapning i Lofoten. Turisme, fiskeri, havbruk og leverandørindustri bidrar betydelig i statskassen. Hvorfor skal da kostnadene til grunnleggende infrastruktur som strømforsyningen være noe som lokalbefolkningen må dekke – alene?

Spør Arnt M. Winther. Kanskje får han svar fra politikerne i 2019.

Les hele oppropet: