Mennesker og historier fra Lofoten

-

Omfattende arbeid når gamle transformatorstasjoner rives

Omfattende arbeid når gamle transformatorstasjoner rives

Siden 2009 har Lofotkraft bygget ny 132 kV regionalnettlinje gjennom hele Lofoten, fra Kvitfossen til Solbjørn. Ijuni sto den nye linja ferdig. Nå rives den gamle infrastrukturen.

–Å bygge den nye hovedlinja har vært et stort og komplisert oppdrag. Nå gjenstår rivning av gamle linjer og gamle trafostasjoner, sier Pål Martinussen, daglig leder i Lofotkraft.

–Vi har fått oppdraget som totalentreprenør for rivning av fem eldre transformatorstasjoner, forteller Alf Lie, daglig leder, og medeier i Lofot Entreprenør.

De gamle transformatorstasjonene på Fygle, Kabelvåg, Mølnosen, Trollhøgda og Kvitfossen skal rives.

–Vi startet rivningen i august, og forventer ferdigstillelse rundt februar 2022, sier Lie.

Akkurat nå rives den gamle betongkolossen på Fygle (se bildet over her). Den nye stasjonen som står like ved er tatt i bruk.

Samfunnsoppdraget

Siden 2009 har Lofotkraft bygget seks nye transformatorstasjoner, reist 3051 tremaster, sju stålmaster, strekt 163 kilometer linje og nesten 100 km sjøkabler. I 2011 ble det også lagt nye sjøkabler ut til Værøy og Røst.

Det var tre grunner til å bygge nytt nett:

  • Det gamle strømnettet var nedslitt.
  • Innbyggerne og næringslivet i Lofoten kommer til å bruke mer strøm i årene som kommer.
  • Den nye linja er konstruert for å tåle framtidens ekstremvær og dermed redusere risikoen for strømbrudd.

Daglig leder i Lofotkraft, Pål Martinussen, foran den nye trafostasjonen i Osan ved Svolvær.

–Sjøkablene som ble lagt til Værøy og Røst bidrar til å sikre livsgrunnlaget for dem som bor der, og illustrerer godt Lofotkrafts samfunnsoppdrag, nemlig å sikre strømforsyningen til innbyggerne og næringslivet i Lofoten, forteller Martinussen.

Gjenbruk

Flere av de gamle transformatorene, som sto i de gamle stasjonene, er kjøpt av andre nettselskap i regionen og monteres nå andre steder i nord for videre bruk.

–Det er kjempeviktig at vi rydder skikkelig opp etter oss. Sanering er for øvrig et kjempestort prosjekt i seg selv. Med dagens krav skal alt vurderes, registreres og behandles. I slike stasjoner er det mange komponenter med ukjent innhold. Derfor blir det mye undersøkelser, mye jobb og sortering av avfall, sier Pål Martinussen.

–Vi renoverer ikke eksisterende stasjoner for å sette nye anlegg inn i disse.  Plassbehov og romløsning er helt annerledes i dag enn da disse stasjonene ble bygget. I tillegg ville prosjektene blitt mye dyrere, og vi ville hatt mye høyere risiko for avbrudd om vi skulle ha bygd om gamle stasjoner mens de ennå var i drift. Derfor har vi bygget nytt før vi nå sanerer de gamle, forteller Pål Martinussen.

Region i vekst

–I sommer var vi ferdige med Lofotkrafts største og viktigste løft gjennom historien. Den nye linja øker selvsagt forsyningssikkerheten. Allerede nå er tallene klare: Antall strømbrudd er betydelig redusert de siste årene, sier Martinussen.

Lofoten er en region i vekst. Innbyggerne og næringslivet kommer til å bruke mer strøm i årene som kommer.

Den gamle trafostasjonen i Kvitfossen er nå revet.

Den gamle trafostasjonen i Kvitfossen er nå revet.

–Da vi startet denne utbyggingen i 2008, hadde vi analysert behovet for de neste 50 årene. Vi la til grunn forbruksutviklingen, og klimaendringer med mer ekstremvær. Så langt har våre prognoser slått til. Lofotkraft er godt forberedt på elektrifiseringen av vår region. Det nye regionalnett er bygget for å stå i 50 år, og er dimensjonert for elektrifisering og utviklingen vi forventer i økt forbruk, sier Martinussen.

Lofotkraft demonterer den gamle trafostasjonen i Trollhøgda ved Svolvær.

Lofotkraft demonterer den gamle trafostasjonen i Trollhøgda ved Svolvær.

Lofotkraft demonterer den gamle trafostasjonen i Trollhøgda ved Svolvær.