Mennesker og historier fra Lofoten

-

Nytt år, ny side

Vi har gitt lofotkrafta.no en ansiktsløftning. Nettsiden er en del av rapporteringen om det oppdraget Lofotkraft utfører på vegne av befolkningen i Lofoten.

  • Publisert: 08.01.2016
  • Tekst: Aurora Borealis Multimedia AS
  • Foto: MARIE OLAFSEN

Lofotkraft eies av de seks kommunene i Lofoten. Det vi gjør, gjør vi på vegne av innbyggerne i Lofoten. Vi skal trygge hverdagen, samtidig som vi skal investere for framtida, gjennom å forvalte to av de viktigste infrastrukturfaktorene for et moderne samfunn: Nettet for strøm og fiber.

Se filmen: Lofotkrafts milliardinvestering

Vi mener det er viktig å fortelle om hvordan vi utfører denne oppgaven, og det skjer på ulike måter:

Nettsiden lofotkraft.no er grunnleggende i vår kommunikasjon med omverdenen, bygget opp etter de retningslinjene myndighetene har lagt for kommunikasjonen fra virksomheter som vår.

 

 

Asbjørn Rødsand på kundesenteret.

Kundesenteret sitter lokalisert i 1. etasje i våre lokaler på Vorsetøya i Svolvær, der de svarer på løpende henvendelser – på telefon, mail eller i direkte møter.

 

 

 

skjermdump FBVi kommuniserer på Facebook, som er et stadig mer sentralt kommunikasjonsverktøy i mange menneskers liv.

 

 

 

skjermdump kundenyttVi har et kundebrev, som enten sendes ut sammen med fakturaene mange av dere mottar i posten, eller som vedlegg for de som har epostfaktura eller eFaktura.

 

 

skjermdump sms-varselVi bruker SMS, først og fremst for varsling av feil og feilretting, i tillegg til avlesningspåminnelser.

 

 

 

 

 

cover-02-2014Og ikke minst bruker vi Lofotkrafta – som magasin i papirformat med to årlige utgaver, og som en oppdatert nettside. Her er artikler, reportasjer og intervjuer om våre kunder og våre ansatte. Kort sagt: Mennesker og historier fra Lofoten.

Les også: Her finner du tidligere utgaver av magasinet Lofotkrafta

 

Bruken av de ulike kommunikasjonskanalene avstemmes fortløpende – på bakgrunn av tilbakemeldinger fra kundene, målinger av hvilke medier som helst brukes, og ikke minst en vurdering av hvordan de ulike historiene bør formidles: Noen ganger som en nøktern faktabeskjed via SMS, andre ganger som en film.

Mye av kommunikasjonen distribueres akkurat som denne artikkelen – på lofotkrafta.no og på Facebook. De små endringene vi nå har foretatt på siden, er gjort utfra de erfaringene vi har høstet siden den ble lansert i 2014.

Se filmen: Dette er Lofotkraft

Relaterte artikler:

Trygger hverdagen - investerer i framtiden

logo-lofotkraft