Mennesker og historier fra Lofoten

-

Nye sjøkabler – milepæl for Lofoten.

Nye sjøkabler – milepæl for Lofoten.

– Akkurat nå legger vi sjøkabler på fire plasser i Lofoten.  Dette er en milepæl - og en viktig del av Lofotkrafts bygging av nytt strømnett i hele Lofoten, sier Pål Martinussen, nettsjef i Lofotkraft.

Nye kabler legges i Gimsøystraumen fra Kleppstad til Bustrandvika,  Sundklakkstraumen fra Sundklakk til Smorten, Nappstraumen fra Flæsa til Napp og i Flakstadpollen fra Vareide til Midtsundstad. Kabelen over Gimsøystraumen er ny.

 –Gimsøya er utsatt, med mye snø, is, vind og rasfare. Derfor legger vi nå sjøkabel fra Kleppstad til Valberg. Og lager en ny trasé derfra videre til Fygle, slik at vi unngår Gimsøya. Da får vi to traséer, og den nye går utenom de områdene som tidligere har vært utsatt for ras og strømbrudd.

 – Det gamle nettet er nedslitt. Vi må bygge nytt strømnett som har mer kapasitet og tåler mer ekstremvær, forteller Martinussen.

Når arbeidet er ferdig i 2022 har Lofotkraft investert omtrent en milliard i nytt regionalnett i Lofoten. Det nye nettet skal vare i minst 50 år.

– Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Lofoten. Det er et nødvendig, krevende, kostbart – og langsiktig arbeid vi nå står midt i, sier Lofotkraft-direktør Arnt M. Winther.

Strømnettet i Lofoten er nesten 50 år gammelt. Den gang ble strømnettet bygget med statlig støtte.  Nå gis det ikke statlig støtte til arbeidet Lofotkraft er i gang med. Nettleien må dekke utgiftene.

–Jeg mener det ville være direkte uansvarlig å ikke ta det løftet vi gjør nå. Det betyr selvfølgelig ikke at jeg ønsker høy nettleie, ingen gjør det. Jeg mener at staten burde dekket en vesentlig del av kostnadene som vi nå er tvunget til å ta, sier Winther. 

­–Staten har brukt, og bruker, store summer av fellesskapets midler til å ruste opp Lofoten.

I Lofoten har staten bidratt med mellom 800 og 1000 millioner i utvikling av vei og rassikring. For ni år siden åpnet Lofast, som kostet 1,6 milliarder kroner. Hundrevis av millioner er investert i nye fiskerihavner – i Svolvær, Værøy, Laukvika og Stamsund.

–Hvorfor skal kostnadene til en så grunnleggende del av infrastrukturen som strøm være noe som lokalbefolkningen må dekke selv? Spør Lofotkraft-direktør Arnt M. Winther.

Lofotkraft, sjøkabel, Flakstadpollen, Vareide.

Lofotkraft bygger omlag 100 km nytt 132 kV nett fra Kvitfossen til Solbjørn. 12 km av dette er sjøkabler. I tillegg vil ca. 700 meter kabel bli lagret av beredskapshensyn.

Sjøkablene blir levert av Nexans, og det er Seløy Undervannsservice som legger kablene. Kostnadene for sjøkablene er ca. 65 mill. kr.

–Sjøkabel er kostbart, men vil gi mindre strømbrudd i Lofoten framtida, sier Pål Martinussen, nettsjef i Lofotkraft.