Mennesker og historier fra Lofoten

-

Ny vannledning og nye strømkabler betyr midlertidig endret kjøremønster på E10 mellom Svolvær og Kabelvåg.

Ny vannledning og nye strømkabler betyr midlertidig endret kjøremønster på E10 mellom Svolvær og Kabelvåg.

Vågan kommune legger nå ny vannledning mellom Svolvær og Kabelvåg – og Lofotkraft legger ny kraftlinje mellom Svolvær og Kabelvåg. Det betyr lysregulering og delvis manuell regulering av trafikken på E10, fordi arbeidet vil pågå bl.a. i gang- og sykkelveien mellom Svolvær og Kabelvåg.

Den delen av prosjektet som innbefatter legging av strømkabler og ny vannledning i gang- og sykkelveien mellom Svolvær og Kabelvåg har oppstart natt til tirsdag 27. august, og vil pågå i ca. to måneder. I denne perioden vil man måtte flytte myke trafikanter ut i veibanen. Derfor må trafikken lysreguleres fra bunnen av Tjeldbergvika og opp bakken i retning Kabelvåg i denne perioden.

–Hvorfor ny strømkabel i dette området?

–Det gamle strømnettet i Lofoten er nedslitt, og strømforbruket forventes å øke framover bl.a. pga elektrifiseringen, sier Siri Sund, kommunikasjon- og kundesjef i Lofotkraft. –Derfor legger vi nye hovedlinjer gjennom hele Lofoten. Ny 132 kV-linje krever ny trafostasjon i Svolvær, som nå bygges i Osan. Det kommer til å gi økt kapasitet og større forsyningssikkerhet for kundene i Svolvær og Kabelvåg.

Den nye trafostasjonen i Osan skal på sikt erstatte eksisterende trafostasjoner på Trollhøgda, Marithaugen og i Mølnosen.

Det er flere synergieffekter ved samarbeidet mellom Lofotkraft og Vågan kommune.  Blant annen deling av felleskostnader, rigging, omfyllingsmasse, sikring, sprenging og asfaltering.

–Vi gjør dette så effektivt som mulig for å unngå unødige merbelastning for bilister, syklister og andre myke trafikanter, sier Siri Sund.

Den nye vannledningen vil øke leveringssikkerheten på vannforsyningen mellom Svolvær og Kabelvåg, noe som også er viktig for tilrettelegging for en fremtidig utbygging og bolig- og næringsutvikling.