Mennesker og historier fra Lofoten

-

Ny transformatorstasjon i Kvitfossen spenningsatt.

Ny transformatorstasjon i Kvitfossen spenningsatt.

Lofotkraft har nå tatt i bruk 132kV koblingsanlegget i den nye transformatorstasjon i Kvitfossen. En ny milepæl i Lofotkrafts bygging av nytt regionalnett i hele Lofoten.

–Vårt oppdrag er å kunne levere tilstrekkelig effekt og energi, ivareta nødvendig nettsikkerhet for nettkunder i Lofoten, samt redusere avbruddstider i forbindelse med nettomlegging ved feil, sier Bjørn Harald Vian, leder for regionalnettsutbygging i Lofotkraft.

Bjørn Harald Vian, leder for regionalnettsutbygging i Lofotkraft.

Behovet for mer elektrisk kraft i Lofoten, mer ekstremvær i framtiden – og nye krav til strømforsyning er årsakene til at Lofotkraft nå er i gang med bygging av omlag 100 km nytt 132 kV nett fra Kvitfossen til Solbjørn. Når arbeidet er ferdig i 2022 har Lofotkraft investert omtrent en milliard i nytt regionalnett i Lofoten.

Det nye nettet skal vare i minst 50 år.

Det eksisterende 66 kV strømnett mellom Kvitfossen og Solbjørn er bygd på 50/60-tallet. Nettet har på grunn av alder og klimatisk påkjenninger nådd teknisk levealder. Dette sammen med manglende overføringskapasitet og manglende redundans (dublering av viktige komponenter) gjør at det må fornyes.

–Gjennomførte nettanalyser konkluderte med at en overgang til kun 132kV spenningsnivå på hele forbindelsen fra Kvitfossen i Vågan til Solbjørn i Flakstad, ville være den mest gunstige løsningen både økonomisk og nettsikkerhetsmessig. Dette medfører at det ikke bare er linjer og sjøkabler som bygges for 132kV – også transformatorstasjoner med brytere og transformatorer må bygges for dette spenningsnivået, forteller Bjørn Harald Vian.
Den nye transformatorstasjonen i Kvitfossen bygges og eies av Lofotkraft. Statnett har overtatt fra Lofotkraft de to 132kV linjene inn til Kvitfossen, fra henholdsvis Melbu i Hadsel kommune og Kanstadbotn i Lødingen kommune. De vil derfor eie to bryterfelt og samleskinnen i den nye stasjonen på Kvitfossen. I tillegg vil Statnett eie servicebygget som er oppført i tilknytning til transformatorstasjonen. Lofotkraft har anskaffet alle komponenter i stasjonen for utenom Statnetts eget kontrollanlegg.
Bygging av ny transformatorstasjon i Kvitfossen koster rundt 65 millioner, inkludert Statnetts del av stasjonen, samt nye kabelendemaster og stativ.
Statnett vil leie areal hos Lofotkraft for sine komponenter i transformatorstasjonen.
Siemens fikk kontrakten med leveranse av koblings- og kontrollanleggene, samt montasjen av dette, mens ABB har levert ny transformator.
Lofotkraft selv har lagt alt av 170kV kabler som skal tilknyttes både Lofotkrafts og Statnett sine linjer.

Bjørn Harald Vian, leder for regionalnettsutbygging i Lofotkraft og Eirik Storeide, Leder for operativ drift i Lofotkraft på befaring i Kvitfossen transformatorstajon.

Lofot-Entreprenør har hatt hovedentreprisen med både grunnarbeider og bygging av stasjonen og servicebygget. Norconsult har vært inne i prosjektet med prosjekteringsbistand på elektro og bygg. I tillegg har de hatt byggeledelsen ved oppføring av både stasjons- og servicebygget.

–Det er jo «en fjær i hatten» for Lofotkraft at Statnett har hatt både tiltro og tillit til at vi kunne være byggherre og sørge for både anskaffelser og kontraktsforhandlingene for den nye stasjonen i Kvitfossen, sier Bjørn Harald Vian, leder regionalnettsutbygging, 

Mange har levert når Lofotkraft nå åpner ny transformatorstasjon i Kvitfossen:
Fra venstre mot høyre: Magnar Lorentzen, Lofot-Entreprenør, Stein Martinussen, Lofot-Entreprenør, Knut Jonny Holm, Norconsult, Jon Arne Øren, Norconsult, Eirik Storeide, Lofotkraft, Bjørn Harald Vian, Lofotkraft, Thomas Weisser Fennefoss, Statnett, Jan Olsson, Statnett, Jan Atle Johansen, Statnett, Øyvind Gulbrandsen, Statnett, Kai Jakobsen, Statnett, Anders Salamonsen, Hovdan AS, Ole-Petter Pedersen, Hovdan AS, Vidar Angelsen, GK Inneklima og John Helland, Brekken & sønner AS.