Mennesker og historier fra Lofoten

-

Ny strømlinje fra Kleppstad til Fygle åpnet.

Ny strømlinje fra Kleppstad til Fygle åpnet.

–Vi er nå i full gang med å erstatte det gamle 66 kV-nettet i Lofoten med 132kV, sier Pål Martinussen, nettsjef i Lofotkraft, derfor er åpningen av den nye linja fra Kleppstad transformatorstasjon til Fygle transformatorstasjon en historisk dag for oss i Lofotkraft.

–Vi har hatt en byggetid på ca 1,5 år, noe som ikke er lenge for et slikt stort linjeprosjekt.  Vi har holdt oss innenfor rammene på tid, kostnader og kvalitet, og det gjør denne dagen ekstra stor for oss i prosjektet, sier Martinussen.

–Strømnettet i Lofoten var nedslitt og ikke dimensjonert for framtidige strømforbruk. Derfor oppgraderer vi nå strømnettet fra Kvitfossen i Vågan, gjennom Vestvågøy, til Solbjørn i Flakstad, forteller Arnt M. Winther, administrerende direktør i Lofotkraft.

For Lofotens befolkning betyr oppgradering i hovednettet fra 66 kV til 132 kV bedre forsyningssikkerhet, ikke bare fordi det nye nettet vil ha stolper og linjer av vesentlig kraftigere dimensjon enn dagens, men også fordi det blir en «redundant løsning» – som betyr at det etableres et nett med dublerte løsninger. Hvis en linje, en transformator eller annen viktig komponent faller ut, vil en annen ta over.

Arbeidet med den nye linja har pågått over mange år.  Planarbeidet med prosjektering og innhenting av tillatelser har pågått siden 2011, mens arbeidet ute i terrenget startet sommeren 2016. 

Det er Frost Kraft som har bygd linja fra Kleppstad til Fygle, mens sjøkablene er levert av Nexans og lagt av Seløy undervannsservice.  For øvrig har blant annet Infratek, Rasmussen Anlegg AS og Thore Magnussen og sønn AS vært underentreprenører. 

–Det har vært lagt ned en stor innsats av alle leverandørene i prosjektet, og dette har ført til at vi er kommet i mål som planlagt, forteller Martinussen   

–Gimsøya er utsatt, med mye snø, is, vind og rasfare. Derfor har vi lagt sjøkabel i Gimsøystraumen, fra Kleppstad til Bustrandvika. Derfra går det en ny trasé videre via Valberg til Fygle, slik at vi unngår Gimsøya. Nå har vi to traséer, og den nye går utenom de områdene som tidligere har vært utsatt for ras og strømbrudd.

–Vi bygger nytt strømnett som har mer kapasitet og tåler mer ekstremvær, forteller Martinussen. –Skal vi ha en stabil tilgang på strøm, som gjør bosetting og næringsutvikling mulig, er vi tvunget til å fornye i tråd med dagens krav og standarder. Derfor vil alle nye linjer ha mye kraftigere tømmer enn de gamle linjene, sier Pål Martinussen.

Når arbeidet er ferdig i 2022 har Lofotkraft bygget omlag 100 km nytt 132 kV nett fra Kvitfossen til Solbjørn. 12 km av dette er sjøkabler.

– Høyere forbruk betyr bokstavelig talt mer kraft inn i vår region, forteller Pål Martinussen.

Utbyggingen som pågår nå skal tåle slitasje og økning i strømforbruket i minst 50 år framover.

–Når vi bygger nytt nett må vi ta høyde for maks belastning. Det er den timen i året med høyeste forbruk. Det er nemlig en grense for hva en transformatorstasjon og en linje tåler. Bruker vi i Lofoten mer strøm enn nettet tåler, blir det mørkt.