Mennesker og historier fra Lofoten

-

Ny digital varsling: Bedre for kunder – bedre for Lofotkraft.

Ny digital varsling: Bedre for kunder – bedre for Lofotkraft.

–Vi skal gå fra nåler på en vegg til et heldigitalt system på skjermer, sier Eirik Storeide, leder operativ drift i Lofotkraft, og peker på veggen med et kart som viser tilstanden i strømnettet i Lofoten.

–Det nye driftstøttesystemet vil gi oss rask oversikt over feil, slik at vi på en effektiv måte kan få tilbake normal strømforsyning.

Systemet skal erstatte to systemer Lofotkraft bruker i dag, og er den viktigste delen av den totale digitaliseringsstrategien selskapet gjennomfører nå.

Brudd i strømnettet kan oppstå av flere årsaker, for eksempel at noen graver over en kabel. Da skjer det en kortslutning, og en effektbryter i trafostasjonen blir slått ut. Strømmen blir borte. Da går det en varsling til vakthavende på driftssentralen.

–Det nye driftssystemet vil generere visuelle kart og diagrambaserte løsninger. Det blir dermed lettere for vakthavende å ta valg, når man overvåker både planlagte og ikke planlagte strømbrudd. Det vil også gjøre det lettere å treffe de rette beslutningene om hvilke tiltak som må settes inn for å få strømmen tilbake, sier Storeide.

Feil som meldes inn av kunder, legges direkte inn i det nye systemet som driftssentralen bruker i overvåkningen av nettet.  Varsling til kunder vil skje raskere.

­–Det blir enklere å sende ut SMS-varsel. Og på lofotkraft.no vil kunder kunne gå inn på et sanntidskart og se tilstanden i strømnettet, forteller Storeide.

–I lavspentnettet, det vil si i nettstasjon som står i nærheten av folks hus, har vi i dag ikke en automatisk varsling dersom feil oppstår. Ofte blir vi varslet av kunder som sier at de ikke har strøm, sier Storeide.

Myndigheten har bestemt at Lofotkraft, og alle andre nettselskap i Norge, innen 2019 skal ha montert nye automatiske strømmåler hos sine kunder.

–Det nye driftssystemet er forberedt til å ta inn informasjon fra de nye automatiske strømmålerne. Det betyr at vi da kan se helt ned på kundenivå om kunden har strøm eller ikke. Da kan vi lettere lokalisere og rette feil, sier Storeide. Dette vil komme kundene til gode i form av kortere avbrudd.

Lofotkraft er i gang med en betydelig utbedring og nybygging av strømnettet i Lofoten.

–Det betyr færre feil i framtiden. Det betyr igjen at det nye systemet blir ekstra viktig, sier Storeide, fordi menneskene som jobber på driftssentralen kommer til å få mindre trening i å håndtere strømbrudd. Da blir et godt system ekstra viktig.

Nybygging og oppgradering av strømnettet i hele Lofoten, fra Kvitfossen i Vågan, gjennom Vestvågøy, til Solbjørn i Flakstad betyr mange planlagte strømbrudd i årene som kommer. Det er forskriftsmessig bestemt at slike utkoblinger skal styres fra Lofotkrafts driftssentral i Svolvær.

–Det nye systemet gjør det enkelt for oss å kjøre simuleringer. Hvis vi for eksempel skal gjøre planlagte utbedringer i etområde, kan vi enkelt se konsekvensene av utkoblingen på forhånd. Dermed kan vi legge opp arbeidet på en mest mulig effektiv måte, og sånn at færrest mulig kunder blir berørt, sier Storeide.

Selv med store forbedringer i strømnettet kommer feil til å oppstå.  Vær og vind, og slitasje på strømnettet, kommer til å gi linje- og kabelfeil også i framtiden. Dersom kunder er uten strøm blir Lofotkraft, som alle andre nettselskap i Norge, pålagt et gebyr av myndighetene for hvert minutt og time som går uten at kunden får strømmen tilbake.

Slike reguleringer er laget for å straffe Lofotkraft dersom de ikke har systemer og rutiner for å forebygge strømbrudd, og dersom de ikke gjør tiltak som sikrer raskt tilkobling av strømmen igjen etter et brudd.

–Det nye systemet gjør det lettere å prioritere hvem som skal få tilbake strømmen først, slik at færrest mulig kunder blir berørt, og slik at gebyrene til Lofotkraft blir så lave som mulig, sier Storeide.