Mennesker og historier fra Lofoten

-

Ny demning i historisk anlegg

Man skal ta vel vare på sin historie, heter det. Derfor har Lofotkraft nå rehabilitert demningen ved Leirosen, det eldste produksjonsanlegget vi har i drift.

  • Publisert: 24.06.2016
  • Tekst: Aurora Borealis Multimedia AS
  • Foto: LOFOTKRAFT

Lille Kongsvann_ Ny mur i flomleie kopi

SOM NY: Flomleiet ned fra Lille Kongsvatn har fått ny mur.

Lille Kongsvann_Gammelt flomleie og flomluker_2 kopi

SLITT: Det gamle flomleiet og flomlukene var modne for utskiftning.

Leirosen-anlegget ble startet opp allerede i desember 1908, og selv om det ikke er noe stort anlegg i dagens målestokk var det på mange måter viktig både for Vågan og for industriområdet i enden av Lille Kongsvatn ved forrige århundreskifte.

– Den gang var produksjonen her viktig, både i omfang og økonomisk. Men etter hvert ble det liggende brakk, fordi kraftproduksjonen ikke holdt tritt med kravene som fulgte en voldsom vekst i regionen. Senere ble produksjonen tatt opp igjen, og nå drives produksjonsanlegget så det kaster av seg økonomisk, sier Roar Bårdsen, daglig leder for Lofotkraft Produksjon.

Lille Kongsvann_Ny overløpsterskel og ledemur

STØPET OG KLART: Fra Lille Kongsvatn er det laget ny overløpsterskel og ledemur.

De senere årene har man vært plaget med lekkasje ved demningen i enden av Store Kongsvatn, i tillegg til at nye forskrifter har skapt visse utfordringer for en reguleringskonsesjon som er nesten like gammel som anlegget selv – fra 1910.

– Demningen klarte ikke å ta unna dagens flomnivåer, i tillegg til at det var en miljøproblamtikk fordi det ble stående sjørøye som egentlig er på vei til overliggende vassdrag. Fylkesmannen i Nordland har nå innført fiskeforbud i en radius på 100 meter rundt utløpet at Leiroselva i havet. Etter at vi har tettet demningen slipper vi nå å kjøre anlegget i den mest aktive perioden for fisken, som da vil søke andre vassdrag å gå opp i og dermed kommer dit den skal, sier Bårdsen.

fiskeforbundssone

FORBUD: Leirosen er et av fire kraftverk hvor Fylkesmannen har innført fiskeforbud hele året i et område fra kraftverket og 100 meter ut i sjøen.

Leirosen-anlegget er lite med en produksjon på 1,6 GWh pr år. Det er bare 16 meter fall, men den årlige vannmengden er betydelig: 50 millioner kubikkmeter.

Lofotkrafts nest eldste produksjonsanlegg (fra 1920) ligger forøvrig i Kongsmarka, og vannet herfra går videre til Store Kongsvatn – slik at den samme vannmengden produserer kraft to ganger.

Store Kongsvann gammel dam_luke_kanal

I GÅR: Den gamle damluken og kanalen fra Store Kongsvatn.

Store Kongsvann NY dam_luke_kanal_vannside kopi

I DAG: Den nye damluken og kanalløpet fra Store Kongsvatn.

Demningen som er rehabilitert i enden av Store Kongsvatn er 215 meter lang, og hele oppgraderingsprosjektet har hatt en høy miljøprofil – ikke minst med tanke på fiskebestanden.

Store Kongsvann_nytt flomløp_24cm_overløp kopi

TAR UNNA: Det nye flomløpet fra Store Kongsvatn.

Store Kongsvann_nytt flomløp_24cm_overløp_2

…OG FRA SIDEN: Det nye flomløpet og kanalen ned fra Store Kongsvatn.

PS: Turbinen som stod utstilt i resepsjonen i Lofotkrafts gamle hovedkontor i Svolvær, var den aller første som var i drift i Leirosen-anlegget.

Relaterte artikler:

Trygger hverdagen - investerer i framtiden

logo-lofotkraft