Mennesker og historier fra Lofoten

-

Ni nye områder på Vestvågøy får lynraskt internett fra Lofotkraft Bredbånd.

Ni nye områder på Vestvågøy får lynraskt internett fra Lofotkraft Bredbånd.

–Endelig! Dette har vi kjempet for lenge, sier Anne Sand, varaordfører i Vestvågøy kommune. –Det er viktig å få denne infrastrukturen på plass, slik at vi kan bruke hele kommunen. Nå kan folk, både unge, voksne og eldre, fortsatt bo og ikke minst drive næring på plasser som for eksempel her på Vestresand.

I desember 2019 inngikk Vestvågøy kommune avtale med Lofotkraft Bredbånd om å legge fiberkabel til Knutstad, Alstad, Vestresand, Sennesvik, Ure, Steine, Sund, Haug og Eggum i løpet av 2020.

–Vårt samfunnsoppdrag er å sikre god infrastruktur som gjør hele Lofoten til et godt sted å bo og å drive næring, sier Espen Thorvaldsen, leder i Lofotkraft Bredbånd.

Utbruddet av koronoviruset, som plasserte mange på hjemmekontor og hjemmeskole, gjør ikke utbyggingen av fiberbredbånd mindre aktuelt og viktig.

–Da vi i Senterpartiet i 2015 forhandlet om posisjon, med Arbeiderpartiet og noen flere, var et av våre viktigste krav utbygging av bredbånd. Vi fikk gjennomslag da, og vi fikk gjennomslag nå etter valget i 2019. Fiber til disse bygdene er en direkte konsekvens av vår politikk, sier Anne Sand, og legger til at flere områder står for tur i årene som kommer.

Telenors kobbernett utdatert

Hjembygda til varaordføreren får lynraskt fiber.

 –Hvordan er situasjonen i dag?

–Vi har, som de fleste små plasser i kommunen, kobbernett fra Telenor. Den kobberkabelen har rett og slett ikke nok kapasitet. Det går treigt for alle, sier Sand, og legger til:

–Derfor må flere plasser få raskt nett, hvis ikke dør samfunnet ut. Du får i hvert fall ikke tilflytting.

Mange i Vestresand passer på være på nett før skolebussen kommer hjem.

–På formiddagen kan du være heldig og det går bra å komme gjennom, men etter skoletid, når ungene kommer hjem fra skolen, da funker nettet veldig dårlig. Kapasiteten er sprengt, sier Sand.

I 2019 fikk Anne Sand og sambygdingene i Vestresand brev fra Telenor.

–Vi fikk brev om at kobbernettet skulle fases ut, men det sto ikke noe hva som skulle være erstatninga. Vi skjønte etter hvert at mobilt bredbånd var Telenors alternativ, forteller Anne Sand.

Flere av områdene på Vestvågøy, som nå får rask fiber, har også problemer med mobildekningen.

–Mange snakker om 5G, men foreløpig er det steder i bygda her som ikke engang har 4G. Vi har til dels dårlig mobildekning her, sier Sand.

Lofotkraft Bredbånd, Trine Husjord, Foto: Tore Berntsen

–Siden Telenor gikk ut med at de skal fase ut sitt kobbernett i løpet av 2022, har vi ukentlig fått mange henvendelser fra private og bedrifter som ønsker å bytte til Lofotkraft Bredbånd, sier Trine Husjord, salgs- og markedssjef i Lofotkraft Bredbånd.

–Folk er i villrede og lurer på hva de skal gjøre. Alle blir jo mer og mer avhengig av raskt og stabilt internett. Derfor er vi stolt over at Vestvågøy valgte oss som leverandør av internett til disse nye områdene, sier Husjord.  

Næringsutvikling

–Verden kommer nærmere med raskt bredbånd, sier Anne Sand. –Sentraliseringa, som vi har sett de siste årene, kan stoppe og reverseres med denne type teknologi. Når vi får raskt bredbånd, oppstår helt nye muligheter til å satse på næring i distriktene.

–Vi vet ikke hva som er morgendagens jobber. Denne teknologien åpner for mange muligheter. La oss si at noen skal i gang med et prosjekt, som krever at man har kontakt med prosjektleder eller arkitekt. Med skikkelig bredbånd kan man gjøre mye via nettet. Det er også viktig ut i fra et klimaperspektiv. Man trenger ikke reise, for eksempel til Oslo, for å delta på et møte.

Anne Sand mener man må bruke hele Lofoten, hele landet.

–Nå kan man snart sitte på kontoret her i Vestresand og ha kollegaene, som er et helt annet sted, med seg hele dagen. Både i det offentlig og private er vi litt for lite bevisst på disse mulighetene. Det kommer til å endre seg, sier Sand, som mener det er en kvalitet å bo utenfor sentrum.

Anne Sand forteller om en samtale hun hadde men en lokal eiendomsmegler.

–Han sa at folk som flytter til Lofoten ønsker å bo ute i distriktene, og da er bredbånd viktig. Vi som har bodd her er vant til å ha dårlig nett, men de som kommer utenifra stiller helt andre krav.

Samfunnet forventer at man er online. Man skal betale i nettbank, og driver du næring må du ofte rapportere på Altinn. I 105 år drev Anne og hennes familie butikken på Vestresand.

–De siste årene jeg drev butikken var jeg i Coop-systemet, og sleit hele tiden med at systemet falt ut på grunn av for dårlig internett. Det var til tider nesten umulig å bestille varer, finne priser og utføre andre oppgaver som måtte gjøres på nett.

Butikken ble lagt ned i 2017, og det har blitt noen færre innbyggere i Vestresand. Med fiber på vei til bygda kommer også optimismen.

Anne Sand ser mange muligheter for næringsutvikling på de små plassene som nå får raskt nett.

–Reiselivet i hele Lofoten utvikler seg. Folk kan jobbe hvor som helst. Mange vil kanskje bo et annet sted, og ta med seg jobben hit for en periode. Man kan se for seg mye, bare noen kommer opp med en god idé.

–Jeg har leid ut butikken til noen som driver med reiseliv. De har problemer med gjennomføring av bookinger, og gjestene får ikke lastet opp sine bilder. Det er klart de ser fram til å få skikkelig internett, forteller Sand.

Bredbånd for alle generasjoner

I Vestresand er det 70 – 80 fastboende, pluss ca. 20 feriehus.

–Bredbånd er viktig for alle generasjoner. Min mor, Gunvor, på 88, er på Facebook! Her oppsøker hun venner fra gamle dager. Hun er også på Snapchat. Når vi får raskere nett blir det også fint med FaceTime. Da kan hun se den hun snakker med. Det betyr utrolig mye, sier Sand.

–Men nettbanken må jeg hjelpe henne med. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har forsøkt å betale regninger i nettbanken, men har måttet gi opp fordi jeg ikke kommer igjennom. Det er frustrerende å måtte utsette slikt til jeg kommer til Leknes, sier Anne, som er født og oppvokst på Vestresand.

Utover vinteren og våren vil Lofotkraft Bredbånd invitere til folkemøte på de forskjellige plassene som skal få fiber, for å informere om tilbudet.

–Dette er et betydelig løft for bygdene. Vi vet at behovet er stort, så vi regner med at interessen er stor, sier Thorvaldsen i Lofotkraft Bredbånd. Han legger til at jobben med å legge fiber i de nye områdene skal være utført før jul 2020.

Raskt fibernett gjør at forskjellene mellom sentrale strøk og distriktene minsker.

– Privatpersoner og næringsliv blir mer digitale, og internettlinjer med stor kapasitet sammenliknes nå med viktig infrastruktur som veier, fly, buss, vann og strøm, sier Espen Thorvaldsen.

Velferd og omsorg

 Raskt og stabilt fiberbredbånd blir i framtida viktig for kommunens leveranser av tjenester til innbyggerne.

– Skole, helsetjenester og eldreomsorg kommer i større grad til å kobles til fibernett-teknologien. Vi har bare sett begynnelsen av hva raskt internett kommer til å by på, sier Thorvaldsen.

Mange av Vestvågøy kommunes tjenester er allerede knyttet til internett, og flere tjenester vil bli digitalisert. Velferdsteknologi og skole er to viktige områder.

–Folk ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Hjelpemidler, som gir trygghet, slik at eldre kan bo hjemme, betyr mye for livskvaliteten til den enkelte. Det betyr også noe for kommuneøkonomien. Det er billigere å ha folk hjemme enn på institusjon, sier Anne Sand.

–Kommunens strategi er å legge til rette slik at folk skal bo hjemme så lenge som mulig. Men kommunen skal yte folk gode tjenester, og for noen kan det være best å flytte inn til sentrum. De som ønsker å bo i hjemmet har ofte behov for hjemmesykepleier. Da er det fint at hjemmesykepleier noen ganger slipper å kjøre ut, men via sensorer, kan se at alt er ok, og at folk har det bra. På den måten kan kommunen jobbe mer effektivt og økonomisk smartere.

Skoleoppgaver på nett

–Godt nett er også viktig for å ha barnefamilier i bygda. Elever leverer skoleoppgaver på nett, og kommunikasjon mellom barnehage/skole og foreldre er via nett, sier Anne Sand som også gleder seg til å få en skikkelige TV-løsning fra Lofotkraft/Altibox.

–Når du bor i en utkant er det veldig greit å kunne se TV med skikkelig bilder, eller en film på nettet, og ikke måtte dra til en kino.

Gjennom Altibox tilbyr Lofotkraft Bredbånd mer enn fibersignalene.

–Vi leverer den digitale boksen, som blant annet gir TV-signaler. Du kan ta opp programmer, eller leie film. Det trådløse nettverket blir også levert fra oss. Med Google-wifi blir det meget god kapasitet for flere brukere på trådløst nett samtidig, forteller Thorvaldsen.

I 2005 etablerte Lofotkraft et nytt selskap, Lofotkraft Bredbånd, som skulle gi fibernett til Lofotværingene. Nå har selskapet over 7000 kunder i Lofoten.

–Utviklingen har gått veldig fort, forteller Thorvaldsen, og forventingene fra kundene har økt raskt.

Fram til 2005 var Telenor enerådende på teleinfrastruktur i Lofoten med kobberkabel, som i sin tid ga det norske folk fasttelefon. Den teknologien er nå utdatert.

–Flere i kommunen skal få raskt bredbånd i årene som kommer, slik at vi kan opprettholde bosetting i bygdene og legge til rette for å utvikle næring, sier Anne Sand. 

Anne Sand, varaordfører Vestvågøy, Lofotkraft, Foto:Tore Berntsen, Visualdays.no

–Jeg har lenge sagt at bredbånd er like viktig som vann, sier Anne Sand. I løpet av 2020 får hun og innbyggerne på Vestresand, og flere andre områder på Vestvågøy, lynraskt fiberbredbånd fra Lofotkraft Bredbånd/Altibox. Da blir det mindre tid til å nyte utsikten mens hun venter på å koble seg opp på nettbanken.