Mennesker og historier fra Lofoten

-

Nettselskap og havneselskap møttes for å diskutere elektrifisering av havner

Nettselskap og havneselskap møttes for å diskutere elektrifisering av havner

15 representanter fra kraftselskap og kommunale havner i Lofoten og Vesterålen deltok nylig på et møte i Svolvær med tema elektrifisering og fornybare løsninger i havner.

Mens været blåste frisk med høstens første høststorm utenfor vinduene, gikk også diskusjonen friskt om utfordringene og mulighetene som kommer med både ønsker og krav om fornybare energiløsninger for ulike deler av transporten til sjøs.

Arnt Winther, adm dir i Lofotkraft, innledet med å fortelle om Lofotkraft sitt initiativ «De grønne øyene» – et samarbeidsprosjekt for å utvikle løsninger som bidrar til å gjøre Lofoten til et lavutslippssamfunn. –Dette er ikke noe vi kan gjøre alene, vi trenger gode samarbeidspartnere, og inviterer dere til å være med å få til de gode løsningene, sa Winther.

Over 60 prosent av Vågan kommunens klimautslipp kommer fra båter på havet og i havner.

Ole Osland, havnesjef i Vågan snakket om sine tanker og planer, og spesielt om Kystruten og Brim Explorer.

–Det er kostbart å bygge ut denne typen infrastruktur, så her må vi være selektive, og starte der vi kan ha mulighet til å «regne hjem» kostnadene, påpekte Osland.

Trygve Steen, daglig leder XXLofoten kom med interessante perspektiver fra sitt ståsted som en reiselivsaktør hvor mye av aktivitetene foregår til sjøs. Miljø og bærekraft jobbes det mye med i reiselivet. Det inngår for mange kunder som en del av kvaliteten på produktet. Samtidig er pris fortsatt vesentlig når kundene skal velge.

Reidun Svarva fra Enova snakket om hva som er Enovas mandat, og hva de kan bidra med. Hun fikk også med seg flere innspill til nytt tilskuddsprogram for lade- og landstrøm som Enova vil lansere på nyåret.

Lofotkraft Muligheter AS og Vågan Havnevesen KF var arrangører for samlingen. Lofotkraft Muligheter AS står bak prosjektet “De grønne øyene”.

Randi Lervik, prosjektleder for «Lofoten – de grønne øyene».

–Prosjektet “De grønne øyene” skal utvikle løsninger som bidrar til å gjøre Lofoten til et lavutslippssamfunn. Elektriske og smarte digitale løsninger vil være våre viktigste verktøy. Målet er minst mulig utslipp av klimagasser i Lofoten, og at vi samtidig kan bidra til å skape nye arbeidsplasser og muligheter her vi bor, sier Randi Lervik.

Hun er prosjektleder i “De grønne øyene”, som eies av Lofotkraft Muligheter AS, et nytt selskap som er heleid av Lofotkommunene gjennom Lofotkraft Holding AS.

Myndighetene har bestemt at Norge skal være et lavutslipps-samfunn innen 2050. Det betyr at vi skal redusere utslippene våre med 80 – 95% målt fra 1990-nivå. Fossil energi må byttes ut med fornybar energi på så mange områder som mulig.

Fra venstre: Arnold Aalmo, Lødingen havn kf, Kjell Jakobsen, Vestvågøy kommune, Rune N. Kristensen, Hålogland Kraft, Jim Hugo Henriksen, Hålogaland Kraft, Nikolai Hansen, Værøy kommune, Reidun Svarva, Enova, Robin Jakobsen, Trollfjordkraft, Ole Osland, Vågan havnevesen kf, Terje Heggelund Andreassen, Andøy Energi, Arnstein Brendeford, Lofotkraft, Arnt M. Winther, Lofotkraft, Sindre Brun, Vesterålskraft, Arne Lorentzen, Andøy havn

Les også: Lofotkraft styrker satsingen på elektrifisering i Lofoten. Prosjektleder ansatt.