Mennesker og historier fra Lofoten

-

Nesten 100 søkte støtte

Vi har mottatt 94 søknader om støtte fra Lofotkraftfondet i år, to fler enn i 2014.

  • Publisert: 13.11.2014
  • Tekst: Aurora Borealis Multimedia AS
  • Foto: Espen Mortensen

Vi skal ha bekreftet alle søknadene, men har du ikke mottatt bekreftelse, er det bare å ta kontakt med oss. Vi skal nå gå gjennom alle søknadene og beslutte hvem som skal motta støtte for 2015. Før 31. desember vil alle som har søkt få beskjed om de vil motta støtte, eller ikke.

Lofotkraft har i alle år støttet ulike kulturarrangementer, festivaler og idrettslag. I 2014 opprettet vi «Lofotkraftfondet» for å ta dette sponsorarbeidet videre.

Dette fondet har én årlig søknadsfrist slik at det blir lettere både for oss og deg som søker. Det gjør det enklere for oss å budsjettere og det sparer både oss og søkerne for masse tid og ressurser.

Vi vil gjerne støtte organisasjoner, arrangementer og aktiviteter som aktiviserer barn, ungdom eller eldre i regionen. Dessuten vil vi prioritere humanitære og veldedige organisasjoner med lokal og regional forankring. Av egeninteresse vil vi også kunne sponse tiltak som fremmer rekruttering blant unge til Lofotkrafts virksomheter.

I en søknad vil vi også legge stor vekt på tiltak som er med på å skape engasjement og bolyst i Lofotkrafts eierkommuner: Vågan, Vestvågøy, Moskenes. Flakstad, Værøy og Røst. Vi sponser ikke arrangementer eller tiltak som er av politisk eller religiøs karakter. Vi sponser heller ikke tiltak relatert til russerarrangementer eller festivaler hvor det serveres alkohol og hvor barn og ungdom ikke har adgang.

 Den som søker kan maksimum få 20.000 kroner til sitt tiltak. Sponsormidlene er først og fremst myntet på tiltak som gir trygge oppvekstvilkår for barn og unge, og som inspirerer unge til å bosette seg og bidra til utvikling og vekst i regionen.

Relaterte artikler:

Trygger hverdagen - investerer i framtiden

logo-lofotkraft