Mennesker og historier fra Lofoten

-

–Når den her linja står ferdig, så er det ikke mange som har en så stabil hovedforsyning som Lofotkraft.

–Når den her linja står ferdig, så er det ikke mange som har en så stabil hovedforsyning som Lofotkraft.

–Når den her linja står ferdig, så er det ikke mange som har en så stabil hovedforsyning som Lofotkraft, sier Eirik Haugerudbråten, daglig leder i Høydestrekk. 

–Jeg er imponert over utbyggingstakta til Lofotkraft. De har gjort en betydelig innsats de siste årene med å forsterke nettet sitt. Når den her linja står ferdig så er det ikke mange som har en så stabil hovedforsyning som Lofotkraft, mener Haugerudbråten.

–Vi reiser nå master på strekninga Svolvær – Kleppstad. Den er snart ferdig. Før jul begynner vi på strekningen Svolvær – Kvitfossen. Hvis vi kan holde stabil drift gjennom vinteren, så regner vi med å være ferdig til sommeren, sier Eirik Haugerudbråten, daglig leder i Høydestrekk.

Høydestrekk er en frittstående entreprenør som tar på seg oppdrag fra kraftselskaper og entreprenører innen kraftutbygging og installasjon. De er nå full gang med sitt arbeid på den nye strømforsyningen gjennom Lofoten.

Fram til 2022 investerer Lofotkraft mer en 1 milliard kroner i oppgradering av strømnettet i hele Lofoten. Det betyr stor aktivitet, lokale ringvirkninger og flere leverandører som bidrar til å sikre strømforsyningen.

Hva gjør Høydestrekk?
 – Vi driver med manuell stolperising. Det betyr at vi reiser stolper der man ikke kommer til med maskiner. Vi er også med på strekking, og støping av betongfundament.

–Vi driver med alle typer arbeid innenfor linjebygging, kabelarbeid og trafostasjoner over hele landet. Vår største oppdragsgiver er Kraftmontasje AS, som vi har hatt et nært og godt samarbeid med over flere år. Jeg vil skryte av dem, og si at de er en fantastisk profesjonell og stabil samarbeidspartner. Og vi er glad for å få lov til å være en del av jobben de gjør for Lofotkraft. Vi synes de har satt sammen et utrolig bra lag av egne folk og dyktige underentreprenører, sier Haugerudbråten.  

Bedre sikkerhet og mer kapasitet.

Det gamle strømnettet i Lofoten var nedslitt. Det er varslet mer ekstremvær i framtida og strømforbruket blir høyere. Derfor måtte Lofotkraft fornye linjene.

– På grunn av mer ekstremvær blir samfunnet mer sårbart for avbrudd i framtida. I tillegg til hovedlinja, så har Lofotkraft brukt mye på distribusjons- og lavspentnettet, noe som gjør at folk i Lofoten får en stabil forsyning helt fram til stikkontakten. Med disse utbyggingene kan Lofotkrafts nettkunder sove godt om natta, sier Haugerudbråten.

 

Høydestrekk har fem fast ansatte. Noen frilansere hentes inn ved behov. De markedsfører seg med: Vi er eksperter på tøft terreng og vanskelige oppdrag.

De jobber bokstavelig høyt og lavt i hele Lofoten.

Høydestrekk har jobbet i Lofoten siden 2011.

–Vårt første oppdrag var bygging av ny 22kV-linje på Gimsøya i 2011. Så var vi med på å bygge ny 22kV-linje i Flakstad fra høsten 2014 til høsten 2016. 

På begge jobbene var Høydestrekk underleverandør for Kraftmontasje.

–Vi var også med under bygginga av 132kV-linja fra Kanstadbotn til Kvitfossen i perioden 2015 og 2016, samt linja fra Kleppstad til Fygle høsten/vinteren 2017.

–I 2011 var vi på Røst for å strekke opp ny linje. Det er den eneste plassen jeg har vært hvor bredden mellom stolpene er tilpasset avstanden mellom tørrfiskhjellene, smiler Haugerudbråten.

Høydestrekk blir også engasjert når det skjer uforutsette hendelser.

–Vi var med på feilretting og gjenoppbygging under og etter orkanen Ole i 2015. Da fikk alle se hvor viktig det er å ha et robust nett når man bor på en sånn utsatt plass. Det var fire døgn med helt «texas», forteller Eirik Haugerudbråten.