Mennesker og historier fra Lofoten

-

Nå rives master og linjer

Nå rives master og linjer

Siden 2009 har Lofotkraft bygget ny hovedlinje gjennom hele Lofoten, fra Kvitfossen til Solbjørn. Snart er den nye linja bygget ferdig, og siste delen skal kobles inn. Nå rives de siste gamle mastene, linjene og trafostasjonene.

–Det er kjempeviktig at vi rydder skikkelig opp etter oss. Akkurat nå river vi det gamle linjenettet i Vågan. Alt skal fjernes i naturen. Det er en omfattende og farlig jobb, sier daglig leder i Lofotkraft, Pål Martinussen, som legger til at også fem trafostasjoner skal rives løpet av sommeren og høsten.

Kraftmontasje har jobbet på oppdrag for Lofotkraft siden 2013. Først var de med å reise nye stolper og linjer. Nå jobber de med å rive det gamle linjenettet, og nærmer seg sluttført oppdrag.

–Vi har demontert og fjernet ca. 850 master og 112 kilometer ledning. Nå har vi ca. 30 mastepunkter igjen, så vi nærmer oss slutten. Hvis ikke noe uforutsett skjer er vi ferdig med rivning i Svolvær/Kabelvåg-området 11. juli, forteller Eivind Nyheim, prosjektleder i Kraftmontasje.

Arbeidet medfører støy som følge av bruk av maskiner, utstyr og helikopter.

–Demontering er noe av det farligste arbeidet vi gjør. Det er gamle master, og det er vanskelig å vite tilstand på mastene. Det kan være sopp og råte, så vi må være forsiktige, sier Nyheim.

Når master og linjer er demontert blir de fraktet ut av marka, eventuelt flydd ut med helikopter, før det blir sortert og kjørt til kast og gjenvinning.

–Deler av dette området er et populært turområde. Vi tar hensyn til det, og vi skal alltid rydde opp slik at det i prinsippet skal se urørt ut. Men det er ikke alltid like enkelt, forteller Nyheim.

–Vi har revet en del i vinter og vår. Noen ganger får vi ikke fjernet alt med en gang. Vi må ta det etappevis, så jeg håper folk har litt tålmodighet fram til vi skal være ferdig i juli, sier Nyheim.

Deler av den gamle regionalnettlinja har stått siden 50-tallet. Den nye linja, fra Kvitfossen til Svolvær og fra Svolvær til Kleppstad, går stort sett i samme trasé som den gamle linja.

Byggingen av den nye linja gjennom alle Lofotens seks kommuner har vært et stort og omfattende arbeid for Lofotkraft.

Den nye linja vil selvsagt øke forsyningssikkerheten, og allerede nå er tallene klare: Antallet strømbrudd er betydelig redusert de siste årene.

–Vi er ett år foran vår egen plan. Vi trodde vi skulle være ferdige med bygging og rivning i 2022. Vi blir ferdige i år, sier Pål Martinussen.

RYDDER OPP: Jostein Årevik og Jostein Nerland fra Kraftmontasje demonterer den gamle linja og rydder opp i Kongsmarka ved Svolvær. Foto: Tore Berntsen.

DEMONTERES: Den gamle linja fjernes i Kongsmarka ved Svolvær. Foto: Tore Berntsen.

RYDDER OPP: Jostein Årevik fra Kraftmontasje sorterer og rydder opp i Kongsmarka ved Svolvær. Foto: Tore Berntsen.