Mennesker og historier fra Lofoten

-

Nå kan du søke penger til gode tiltak

Her er Lofotgjengen på scenen på Ramberg. Med støtte fra Lofotkraft-fondet fikk de driftige arrangørene laget Lofotfestivalen for 10. gang. Nå har vi en ny pott penger til fordeling. Husk å søke!

  • Publisert: 04.10.2016
  • Tekst: Aurora Borealis Multimedia AS
  • Foto:

Er du engasjert i noe som aktiviserer barn, unge eller eldre i Lofoten? Da kan du søke penger til prosjektet fra Lofotkraft-fondet for 2017. 200.000 kroner skal fordeles på gode formål.

Lofotkraft har lang tradisjon for å støtte lokale tiltak innen kultur og idrett, og for to år siden strukturterte vi denne formen for sponsing i et eget fond.

Fristen for å søke er 1. november.

Lofotfestivalen var blant tiltakene som fikk støtte ved forrige tildeling. Dette er en kulturfestival for mennesker med bistandsbehov, og i september ble festivalen arrangert for 10. gang. Deltakere fra hele landet var innlosjert på Statles rorbusenter i Mortsund.

Varaordfører Anne Sand overrakte blomster under åpningsmiddagen, og senere i festivalhelgen var konserten på Ramberg – med blant annet Lofotgjengen (bildet over) – et av høydepunktene. Konserten ble en stor suksess, ikke minst fordi elevene ved Ramberg barne- og ungdomsskole tok godt imot, og bidro til fin stemning.

Konsertene har alltid vært et sentralt element ved Lofotfestivalen, men like viktig har det vært å gjøre festivalen til en sosial anledning – med mulighet til å knytte bekjentskap med tilreisende fra hele Norge.

Hver uke fram mot fristen 1. november skal vi i Lofotkraft minne dere om gode prosjekter som fikk støtte i 2016. Kanskje det kan være til inspirasjon for en søknad i høst?

Og husk: Hvis du ikke selv er involvert i et prosjekt som trenger støtte, så blir vi veldig glad om du tipser andre som kan ha nytte av et tilskudd.

Her finner du elektronisk søknadsskjema

Hvis du er medlem av et lag eller en forening som trenger støtte, eller planlegger et arrangement som blir til glede for andre bare litt tilskudd kommer på plass, så bør du forberede en søknad.

Den som søker kan maks få 20 000 kroner, og grensen er satt for at vi skal kunne nå ut til flest mulig.

Vi vil gjerne støtte organisasjoner, arrangementer og aktiviteter som aktiviserer barn, ungdom eller eldre i regionen. Dessuten vil vi prioritere humanitære og veldedige organisasjoner med lokal og regional forankring.

Av egeninteresse vil vi også kunne sponse tiltak som fremmer rekruttering blant unge til Lofotkrafts virksomheter.

I en søknad vil vi også legge stor vekt på tiltak som er med på å skape engasjement og bolyst i Lofotkrafts eierkommuner.

PS: Vi sponser ikke arrangementer eller tiltak som er av politisk eller religiøs karakter. Vi sponser heller ikke tiltak relatert til russerarrangementer eller festivaler hvor det serveres alkohol og hvor barn og ungdom ikke har adgang.

Relaterte artikler:

Trygger hverdagen - investerer i framtiden

logo-lofotkraft