Mennesker og historier fra Lofoten

-

Nå får du lærlingesjansen

Vil du bli energimontør-lærling i Lofotkraft? Søk, da vel!

  • Publisert: 16.02.2016
  • Tekst: Aurora Borealis Multimedia AS
  • Foto: TORE BERNTSEN

Husk at fredag 4. mars er søknadsfrist dersom dette er noe for deg. Du finner detaljert informasjon om lærlingemuligheten på denne lenken til www.jobbnorge.no, og det er også www.jobbnorge.no du skal inn på for å søke.

Lofotkraft etablerte et eget tverrfaglig lærlingeteam i 2010, et team satt sammen av representanter fra ressursgruppa og for de fagprosessene der lærlingene skal være. Teamet ble etablert for å skape bredde og interesse for Lofotkraft som lærebedrift, og å bidra til best mulig kvalitet på lærlingearbeidet i konsernet.

SE FILMEN: Aleksander startet som lærling, nå er han i toppen!

– Vi ser på bruk av lærlinger som en god måte for å rekruttere framtidige arbeidstakere til konsernet. Det er en viktig samfunnsoppgave, det bidrar til lokal rekruttering, og vi tror det gir Lofotkraft et godt omdømme, sier ressursstyrer Kjersti Winther i Lofotkraft.

I 2014 Lofotkraft mottok Nordland fylkes opplæringspris for bedriftens arbeid med lærlinger.

Som lærling er du ansatt på nesten vanlige ansettelsesvilkår:

  • Fast arbeidstid med pliktig oppmøte.
  • Fast månedslønn, og full timebetaling ved overtid.
  • Arbeidsklær og verktøy dekkes av Lofotkraft, og bruk av biler på lik linje med andre ansatte.
  • Du har nesten de samme rettigheter som andre ansatte når det gjelder velferdstilbud, og yrkesskadeforsikring.

Lærlingeplass gir deg den fordelen at vi betaler din utdanning, og besørger gratis reise, opphold og skolepenger – i tillegg til at vi arrangerer fagprøven, som er din «eksamen» som energimontør.

Relaterte artikler:

Trygger hverdagen - investerer i framtiden

logo-lofotkraft