Mennesker og historier fra Lofoten

-

–Nå er Lofotkraft rigget for framtiden

–Nå er Lofotkraft rigget for framtiden

–Dette er en historisk dag. Nå er Lofotkraft rigget for framtiden, sier Arnt M. Winther, konsernsjef i Lofotkraft-konsernet og administrerende direktør i Lofotkraft AS. KLP blir ny medeier i Lofotkraft AS.

En enstemmig ekstraordinær generalforsamling i Lofotkraft Holding AS vedtok, fredag 27. oktober 2017, en aksjekapitalforhøyelse (emisjon) i Lofotkraft AS, slik at KLP går inn som 15 %-eier ved siden av Lofotkraft Holding AS med 85%. Lofotkraft Holding eies av de seks lofotkommunene. Lofotkraft AS selger ikke strøm, men er ansvarlig for utbygging og drift av strømnettet i hele Lofoten.

– Lofotkommunene kommer til å få mer igjen for eie mindre i noe stort, enn alt i noe lite, sier Arnt M. Winther etter det enstemmige vedtaket.

–Myndighetene har sendt klare signaler om at det i framtiden ønskes større enheter i vår bransje. Større enheter vil gi bedre rammevilkår. Lofotkraft ønsker å ta en offensiv posisjon. KLP vil bidra til å styrke kjernevirksomheten vår, som er nettvirksomheten, og i KLP har vi fått en partner som styrker oss for den framtiden som vi vet kommer, sier Winther.

– Denne aksjekapitalforhøyelsen vil styrke Lofotkraft AS sin posisjon, samtidig som vi ivaretar og utvikler våre eieres verdier. All kapital vi nå disponerer bruker vi til å fornye strømnettet. Denne emisjonen gir oss kapital som stiller oss godt rustet for framtiden. Dette har stor betydning for verdiene vi sitter på, og for den avkastningen man vil få i framtiden, sier Winther.

–Lofotkraft har siden 2006 investert over 1 milliard i nytt strømnett. Vi tror ikke vi hadde vært i posisjon til å få med en så solid og langsiktig finansiell partner som KLP uten de betydelige investeringene vi har gjort, sier Winther.

Fordi sikker strømforsyning er viktig for kommunene i Lofoten, har ikke eierkommunene tatt ut utbytte fra Lofotkraft AS (nettselskapet) siden 2006. All kapital er blitt brukt til investeringer i og drift av strømnettet.

Med ny kapital inn i Lofotkraft AS, kan morselskapet Lofotkraft Holding AS omdisponere noen av sine midler. Derfor vedtok også den ekstraordinære generalforsamlingen i Lofotkraft Holding AS at det utbetales et ekstraordinært utbytte på 18 millioner til eierkommunene, fordelt etter eierandel.

– Dette utbyttet kommer fra overskudd i andre deler av konsernet, og ikke fra nettselskapet Lofotkraft AS. Utbetalingen av dette utbyttet vil heller ikke påvirke nettleien, sier Winther.

Konsernstyret i Lofotkraft Holding AS fikk i fjor ja fra eierne til å arbeide videre med å finne en finansiell investor til Lofotkraft AS, nettselskapet, som eier og drifter strømnettet i Lofoten. Nå er Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig forsikringsselskap (KLP) ny medeier i Lofotkraft med 15 %.

–Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Lofoten, trygge hverdagen og investere i framtiden for befolkningen og næringslivet i Lofoten. Partnerskapet med KLP kommer til å bidra sterkt til nettopp det, sier Winther.