Mennesker og historier fra Lofoten

-

Milliard for framtida.

-Vi måtte gjøre noe. Strømnettet i Lofoten var kritisk nedslitt. Nettet var heller ikke dimensjonert for vårt framtidige strømforbruk, forteller Pål Martinussen, nettsjef i Lofotkraft.

-Derfor startet vi det store investeringsløftet i 2008. 
Siden den gang har Lofotkraft investert 820 millioner i distribusjonsnettet.  
-Det var et stort etterslep på vedlikehold og oppgradering fra perioden 1995-2007. Av dette har vi nå tatt igjen en god del. Vi er imidlertid ikke ferdig. Vi får forholdsvis store investeringer i distribusjonsnettet også i neste 10-årsperiode.

Pål Martinussen, nettsjef, Lofotkraft

I regionalnettet har Lofotkraft investert 530 millioner i samme periode. Her har Lofotkraft mottatt støtte fra fylket og staten på 46 millioner, samt at Statnett betalte 278 millioner for Kanstadlinja da de overtok denne i  2016.
I regionalnettet gjenstår ca 550 millioner fram til Lofotkraft er ferdige i 2022. Når oppdraget  er ferdige i regionalnettet i 2022, vil Lofotkraft ha investert 1 080 millioner i dette.

 

 

Det norske strømnettet har tre nivåer:

  • Sentralnett – kraftledninger med 300 eller 420 kV spenning, binder sammen produsenter og forbrukere over hele landet, og er selve motorveien i det norske kraftnettet.
  • Regionalnett – bindeledd mellom motorvei og lokalnett, spenningsmessig mellom 33 og 132 kV.
  • Distribusjonsnett – sørger for distribusjon til sluttbrukerne. Vanligvis har disse en spenning opp til 22 kV som transformeres ned til 230 eller 400 V for levering til vanlige forbrukere.

Hvorfor må Lofotkraft investere så mye?

– Store deler av det eksisterende nettet,  fra 1950-tallet, er nedslitt. Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Lofoten, derfor oppgraderer vi nå nettet i hele Lofoten,  fra Kvitfossen i Vågan, gjennom Vestvågøy, til Solbjørn i Flakstad, sier Lofotkraft-direktør Arnt M. Winther.
 – Strømforbruket i Lofoten øker. Det er mye positivitet i regionen. Næringslivet opplever oppsving. Fiskeriene går så det suser. Turistene strømmer til. Det bygges mange hus, boliger, rorbuer, hytter og hotell. Da må vi levere. Folk forventer strøm. Og som nettleverandør og monopolist har vi leveringsplikt. Derfor må strømnettet bygges ut, oppgraderes og få bedre kapasitet, sier Winther.
Lofotkraft har anslått en årlig økning i strømforbruket i Lofoten på 1,2 prosent, frem til år 2040. Det har blitt vurdert og akseptert av Norges vassdrags- og energidirektorat – NVE.
– Høyere forbruk betyr bokstavelig talt mer kraft inn i vår region, forteller Pål Martinussen.
-Derfor erstatter vi det gamle 66 kV-nettet i Lofoten med 132kV. Når vi bygger nytt nett må vi ta høyde for maks belastning. Det er den timen i året med høyeste forbruk. Det er nemlig en grense for hva en transformatorstasjon og en linje tåler. Bruker vi i Lofoten mer strøm enn nettet tåler, blir det mørkt.

For Lofotens befolkning betyr oppgradering i hovednettet fra 66 til 132 kV bedre forsyningssikkerhet, ikke bare fordi det nye nettet vil ha stolper og linjer av vesentlig kraftigere dimensjon enn dagens, men også fordi det blir en «redundant løsning» – som betyr at det etableres et nett med dublerte løsninger. Hvis en linje, en transformator eller annen viktig komponent faller ut, vil en annen ta over.

Utbyggingen som pågår nå skal tåle slitasje og økning i strømforbruket i minst 50 år framover.

-Å bygge for framtida i Lofoten betyr å ta hensyn til de geografiske og topografiske utfordringene. Is og vind er den verste kombinasjonen for en kraftlinje, forteller Harald Varvik Johnsen, prosjektleder for linjenettet i Lofotkraft. 

– Gimsøya har vært et tilbakevendende problem, der har det ofte har vært kombinasjon av vind, is, sørpe og steinras. Derfor legger vi mer og mer av strømnettet i bakken, kabel i sjøen, og plasserer koblingsanlegg, brytere og transformator inne i transformatorstasjonene, under tak.

– Det nye nettet vil ikke gå over Gimsøya, men i stedet blir det 7,6 km med sjøkabel fra Gimsøyabrua til Bustrandvika på Vestvågøy. Der kobles den på linja som går videre via Hellosan, fram til Fygle transformatorstasjon. Dette vil sikre strømforskyningen vestover – og hindre mange strømbrudd i framtida, sier Harald Varvik Johnsen.

-Vi er i rute med arbeidet. Sjøkabelen blir lagt før sommeren. Planen er at den nye 132kV linja mellom Kleppstad og Fygle skal være ferdig bygd innen desember i år. Da er en en milepæl nådd.

Men først i 2022 er hele oppgraderingen i Lofoten fullført.