Mennesker og historier fra Lofoten

-

Midt i blinken med støtte fra Lofotkraftfondet

Midt i blinken med støtte fra Lofotkraftfondet

Lofotkraftfondet støtter tiltak til bolyst i hele Lofoten. –Vi har gode tradisjoner med å gi barn og ungdommer et godt tilbud, sier Rino Leirvoll, leder i Napp skytterlag. Støtten fra Lofotkraftfondet - 20.000 kr - betyr veldig mye for oss. Nå kan utvikle oss videre.

For støtten kjøpte klubben ny leirduekaster og 5000 skudd, slik at barn og unge får skudd gratis.

Randi Berg, Lofotkraft.

–Gjennom fondet støtter Lofotkraft organisasjoner, arrangementer og aktiviteter som aktiviserer barn, ungdom eller eldre i regionen, sier Randi Berg i Lofotkraft.

Er det din tur i år? Søk før 1. november!

Søk her: https://www.lofotkraft.no/lofotkraft-fondet/

–Barn og unge trives godt her. Det er et godt fellesskap og trygt miljø i laget. Og vi har det artig, forteller Rino.

Napp Skytterlag har som mål å være inkluderende. Alle skal få være med.

–Vi setter bevisst kontingenten lavt, til 500 kroner per år, fordi vi ønsker at alle skal kunne være med. I medlemsprisen inngår fri ammunisjon, lån av våpen, hørselsvern og skytejakker, og det er alltid flere voksne ledere til stede på trening.

Napp skytterlag har 94 medlemmer fra Vestvågøy, Flakstad og Moskenes. Ca. 20 er barn og ungdom. Alle må gjennom fem dagers sikkerhetskurs før de får skyte.

–De har lært sikkerhet – og har stor respekt og forståelse for våpen, forteller Rino.

–Hvorfor ønsket dere en ny leirduekaster?

 –Fordi det er en større utfordring! Denne kaster rett ut fra siden, og treffer du den, da begynner du å bli en god skytter, smiler Rino.

Mange av medlemmene er aktive jegere, og flere av de unge tar småviltprøven når de går i 9. og 10. Klasse.

Napp Skytterlag ble stiftet i 1901 og har ukentlig trening. Laget deltar flere ganger i året på skytestevner.

Gode opplevelser kommer ofte på trening i det nye flotte klubbhuset på Napp.

–Mestringsfølelse, sier Rino, du skal se det glimtet i øyet første gang en ungdom treffer 50 av 50, – og det store smilet: Det er det handler om her i Napp Skytterlag.

Smil, mestring og glede.

– Vi prioriterer humanitære og veldedige organisasjoner med lokal og regional forankring, og vi legger stor vekt på tiltak som skaper engasjement og bolyst i Lofotkrafts eierkommuner. –Det kom dessverre ingen søknader fra Værøy og Røst for 2019. Da er det bare å minne om at frist for å søke Lofotkraftfondet i år er 1. november, sier Randi Berg.