Mennesker og historier fra Lofoten

-

Målerbytter starter i juni 2017

Historiens mest omfattende modernisering av det norske strømnettet er på trappene. Nå er det besluttet at Lofotkraft starter utskiftingen av strømmålere i juni 2017.

  • Publisert: 13.04.2016
  • Tekst: Aurora Borealis Multimedia AS
  • Foto: SHUTTERSTOCK.COM

strommaaler-lofotkraftMyndighetene har satt frist til 1. januar 2019 for montering av nye, automatiske strømmålere i alle husstander i landet, målere som vil by på mange fordeler både for brukere og leverandører. Strømhverdagen blir…

  • Enklere fordi kundene slipper å lese av måleren selv og får riktig strømforbruk på regningen.
  • Tryggere fordi feilsøk ved strømbrudd vil bli enklere og gå raskere.
  • Og smartere fordi den teknologiske utviklingen vil gjør at vi kan forvente «smart hus»-løsninger til stadig flere, bl.a. med muligheter for en bedre styring av strømforbruket mot tider av døgnet hvor belastning og pris er lavere.

– Utviklingen på dette feltet vil skje hos andre aktører enn nettselskap som Lofotkraft, så vi kan ikke si med sikkerhet hva som kommer. Men vi er helt sikre på at noe kommer som vil være til glede for forbrukerne, sier kundesjef Siri Sund i Lofotkraft.

Lofotkraft er et av 30 selskap i det såkalte SORIA-samarbeidet som har utredet alternativene blant funksjonalitet og leverandører av de nye strømmålerne. SORIA-alliansen har pilottestet målerne i utvalgte distrikt, og starter utrulling i 2016.

– Vi er derfor sikre på at alle rutiner og systemer vil være godt utprøvd når vi starter utrullingen i Lofoten, og føler oss helt trygge på at dette prosjektet skal gå veldig bra. Målet er at alle kundene i Lofoten skal ha fått de nye automatiske målerne på plass innen utgangen av mars 2018, sier Siri Sund.

Lofotkraft planlegger en omfattende informasjonskampanje før målerbyttene i Lofoten, sånn at kundene skal være godt forberedt og for at jobben med å bytte målere skal gå så enkelt som mulig.

Du kan lese mer om smart strøm-prosjektet på denne lenken.

Relaterte artikler:

Trygger hverdagen - investerer i framtiden

logo-lofotkraft