Mennesker og historier fra Lofoten

-

Lys og varme for fire millioner smolt

Lys og varme for fire millioner smolt

Etter to år med bygging har Ellingsen Seafood tatt i bruk sitt nye hypermoderne smoltanlegg på Mølnarodden. Prislapp: 360 millioner. –Det var en fantastisk glede å få være med på. Aino Ellingsen, daglig leder i Silver Seed, smiler stort når hun snakker om den dagen i oktober da hun for første gang så 0,1 gram yngel svømme rundt i karene i den nye fabrikken.

Silver Seed er et 100 % eid datterselskap av familiebedriften Ellingsen Seafood.

–Det er vår visjon å være selvforsynt; å være sikker på at vi får smolt av topp kvalitet, og riktig mengde fisk til rett tid. Nå har vi total kontroll i hele verdikjeden – fra rogn til marked, sier Aino.

Inne i «Nye Silver Seed» er alt nytt. Bygget er stappfullt av moderne teknologi, som styrer lys, varme – og livet tilfire millioner smolt. De skal bli mat til mennesker i hele verden.

Aino Ellingsen (65) er andre generasjon i familiebedriften. Faren, Karsten Ellingsen, startet fiskemottak i Skrova i 1946.

–I 1976 begynte vi med oppdrett, og etter det har laksen tatt av, sier Aino. Hun bodde og jobbet i Oslo da familiens lakseventyr startet – fram til 1994.

–Broren min ringte og spurte: Skal du ikke komme hjem?

Da Aino kom tilbake fikk hun en utfordring: –Vi skal starte et nytt firma. Du skal bli ny daglig leder.

–Jeg ble kastet ut i dette. Akkurat da jeg kom hjem, i 1994, kjøpte vi et gammelt settefiskanlegg fra 80-tallet her på Mølnarodden. De forrige driverne hadde gått konkurs, og anlegget lå brakk. Vi startet opp igjen. Vi har gjort nødvendige oppgraderinger opp igjennom, men ingen store moderniseringer.

Til slutt måtte de tenke helt nytt. Bokstavelig talt.

– Det gamle anlegget var nedslitt, og vi var sårbare. Uvær og vind kunne sette produksjonen ut av spill.

Nå står alle karene med smolt inne – i et lukket system – blant datamaskiner som styrer lys, vannkvalitet og temperatur, viktige faktorer som bestemmer hvor fort smolten skal vokse.

I 2021 vil Lofotkraft være ferdig med bygging av ny hovedstrømlinje gjennom hele Lofoten. Det vil trygge hverdagen for næringsliv og innbyggere – og sikre verdier for dem som har investert for framtida.

–Opp igjennom åra har vi vært plaget med blinking i lysene her. Ikke så mye nå, som for noen år siden. Vi merker at Lofotkraft bygger mange nye linjer, sier Aino.

Alle som bor i Lofoten vet at uvær kommer – og at ekstremvær i framtida kommer til å slå ut strømmen. Lofotkraft kan ikke garantere strøm 24 timer i døgnet 365 dager i året.

Uten strøm blir det total krise.

–Det første som skjer, er at alt av teknologi stopper. Varmepumpene ogoksygen-tilførselen stanser, og fisken dør, sier Aino, og antyder et tap på flere hundre millioner.

Også arbeidsplasser vil da stå på spill.

–Om vi ikke kan levere smolt, vil det kunne føre til stopp i lange perioder i matfiskproduksjonen, slakteriet, kassefabrikken og administrasjonen. Så det kan få store negative ringvirkninger.

Derfor står det et 400 volt, 3100 kWa-aggregat midt i fabrikken. Det slår inn automatisk dersom strømmen blir borte. Aggregatet er stort nok til å forsyne 1000 husstander med strøm!

–Så store verdier som vi har her, og så avhengig resten av vår verdikjede er av dette anlegget, er det en selvfølge at vi må ha et stort nok aggregat til å sikre drift også på dager da Lofoten er mørklagt.

–Det kommer til å skje igjen, sier Aino.

Hun snakker om veiene i Lofoten som også i framtida kommer til å være stengt i flere dager på grunn av snø og ras.

–Derfor har vi har gravd ned en dieseltank på 30 000 liter, med driftskapasitet for aggregatet i ei uke.

Silver Seed trenger strøm til alle deler av produksjonen, men spesielt for å varme opp vann går det mye energi. Installert effekt på hele anlegget er ca. 2700 kW, nesten alt kan gå på nødstrøm. Anlegget forventes å ha et årlig energiforbruk lag 8-9 kWh pr kilo produsert fisk.

Silver Seed bruker 15 000 liter vann i minuttet som et årlig gjennomsnitt. Aino Ellingsen forteller at de har innført flere energibesparende tiltak.

Oppvarming av vann er den mest energikrevende prosessen. Hvis vi tar utgangspunkt i at anlegget skal forbruke 15.000 liter pr minutt, samtidig som vannet i snitt skal varmes fra 6 til 14 grader, vil det årlige energibehovet til oppvarming av vann være 74 GWh. Men på grunn av varmeveksling og gjenvinning av varme, henter vi igjen 80-85% av energien fra avløpsvannet. De siste 15-20% av temperaturhevingen kommer fra varmepumper. Dermed sitter vi igjen med et årlig energibehov til oppvarming av vann på ca. 1,8 GWh. Dette betyr at når vi tilfører 1 kW med elektrisk kraft så får vi ca. 40 kW ut i form av varme. Det er energibesparende! 

Det er vann direkte fra Solbjørnvannet som varmes opp fra en snitt-temperatur på 6 grader, til 14 grader.

–Vi har et veldig godt samarbeid med Lofotkraft. En ting er at vi trenger stabil strøm. Men vi er også helt avhengig av vann.

Solbjørn kraftstasjon ligger rett over Silver Seed. Litt høyere opp ligger Solbjørnvannet, utgangspunktet for produksjon av elektrisitet – og vann til Silver Seed.

–Lofotkraft har konsesjon på produksjon av strøm. Lofotkraft har også konsesjon på å selge vann til oss, forteller Aino.

Silver Seed har tre vannrør fra Solbjørnvannet rett inn i smolt-fabrikken.

Etter at vannet har gått gjennom anlegget, renses det før det renner ut i havet.

–Havbunnen utenfor her blir undersøkt hvert annet år. Fra 1994 har vi fått Tilstand 1 – som er beste klasse, sier Aino.

Alt biologisk materiale og restavfall etter fisken renses og tørkes til 95% tørrstoff. Dette sendes videre til gjenbruk – blant annet som gjødsel.

Når smolten har vokst seg stor, settes den ut i en av Ellingsen Seafood sine merder, som ligger på forskjellige lokasjoner i seks kommuner rundt Vestfjorden.

«Nye Silver Seed» har skapt 13 arbeidsplasser. Her arbeider folk som bor i Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan.

– Tidligere kunne én person ha flere oppgaver. Nå har vi fordelt dem, fordi alt er blitt mer spesialisert. Vi har en teknisk avdeling – og en røkteravdeling. Selv om vi har fått masse styring via teknologi, er vi avhengig av røktere med kompetanse, som er genuint opptatt av fisken, og som passer godt på. Det må god oppfølging til for å få smolt av beste kvalitet, forteller Aino.

Det nye anlegget sikrer helse, miljø og sikkerhet både for mennesker og fisk.

–Dette vil helt klart bedre fiskehelsen. Vi risikerer ikke rømninger, vi får færre driftsproblemer, og sikkerheten for de ansatte er meget godt ivaretatt, sier Aino.

Silver Seed har konsesjon på 4 millioner smolt i året.

Fra rogn kommer inn til Silver Seed tar det cirka 2,5 år før laksen slaktes i Skrova. Derfra sendes det ut 160 000 laksemåltider til hele verden – hver dag!