Mennesker og historier fra Lofoten

-

Lofotkraft søker en controller som bidrar til å trygge hverdagen og investere i framtidige løsninger for innbyggerne og næringslivet i Lofoten.

Lofotkraft søker en controller som bidrar til å trygge hverdagen og investere i framtidige løsninger for innbyggerne og næringslivet i Lofoten.

–Lofotkraft har en liten stab med økonomikompetanse. Det medfører stort ansvar og involvering i mange spennende og utfordrende prosesser, sier Øyvind Løvdal, økonomisjef i Lofotkraft.  

Lofotkraft selger ikke strøm. Selskapets oppgave er å drifte strømnettet i Lofoten og sørge for stabile energileveranser og god infrastruktur for innbyggerne og næringslivet i Lofoten. Samt ivareta og utvikle eierens verdier.

Interessant og meningsfull arbeidshverdag
De som jobber med økonomi i Lofotkraft bidrar med tjenester til flere av konsernets selskaper.

–Foruten nettselskapet leverer vi tjenester til kraftproduksjonsselskapet, bredbåndsselskapet og kraftomsetningsselskapet.  Vi løser altså ulike oppgaver innen både konkurranseutsatt næring og regulert monopolvirksomhet. Vi utfører alt fra fakturamottak, bokføring, lønnskjøring, avstemming og rapportering for konsernets selskaper, sier Løvdal, og legger til at store endringer i konsernet og bransjen nå vil by på mange faglige utfordringer innen økonomi og finans.

–Varierte oppgaver gir en interessant og meningsfull arbeidshverdag, sier Løvdal, som vokste opp og gikk på skole i Vågan, Lofoten. Etter siviløkonomi-utdannelse ved BI i Oslo, og noen år som revisjonsmedarbeider, begynte han som regnskapssjef i et kraftomsetningsselskap, som senere ble til Hafslund Strøm. 

–Jeg så i DN at Lofotkraft søkte ny økonomisjef. Jeg hadde begynt å se etter aktuelle jobber nordover, og denne passet perfekt både kompetansemessig og geografisk.

I mars 2003 flyttet han «hjem».  

–Læringskurven var bratt. Kraftomsetning og kraftnett (Lofotkraft AS) var mer ulike bransjer enn jeg trodde, sier Øyvind Løvdal.

Endrings- og forbedringskultur
Lofotkraft er et konsern som på flere områder har vært og er tidlig ute med nye metoder og løsninger. Lofotkraft er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 (Kvalitet) og 14001:2015 (Miljø).

–Vi er en organisasjon som liker å ta viktige avgjørelser og liker å være offensive, sier Løvdal.

Vi er matrise- og prosessorganisert, vi jobber etter LEAN prinsipper og kjører prosjekter etter Prince2 metodikk.

Investert over 1 milliard
Lofotkraft har i de siste 10-15 årene gjennomført mange viktige prosjekter. Lofotkraft har vært tidlig ute med omfattende reinvestering av strømnettet i regionen, rehabilitering av kraftstasjonene, samtidig har Lofotkraft bredbånd bygd fibernett for høyhastighets dataoverføring i hele Lofoten.

Konsernet har de siste årene investert over 1 milliard kroner i allmennyttige og framtidsrettede løsninger.

Controller med IT-kunnskaper
–Denne aktiviteten stiller store krav til gode løsninger innen økonomi og finans, og det er blant annet innen dette området vi trenger nye ressurser, sier Løvdal.

–Det å sikre god og riktig datafangst, samt å utarbeide gode rapporter i samarbeid med resten av organisasjonen, er et område vi skal bli bedre på.

Digitaliseringsstrategi
Lofotkraft står overfor viktige oppgaver som skal løses på en bedre og smartere måte. Et virkemiddel for å kunne nå dette målet er digitalisering.

–Vi ønsker digitale løsninger der økonomi og økonomiprosessen er involvert inn mot de øvrige prosessene i organisasjonen, her trenger vi å styrke vår kompetanse, forteller Løvdal.

Lofotkraft har i dag gode og funksjonelle IT systemer, men er nå godt i gang med en ny digitaliseringsstrategi i selskapet.

– Vi har startet jobben med å flytte flere av systemene våre ut «i skyen». Vi har bestemt oss for å jobbe mot mobile løsninger (iPhone, iPad, PC, Mac…), som våre ansatte kan nå fra hvor som helst.
–Nå står økonomisystemet vårt for tur, sier Løvdal. Dette blir en viktig del av jobben til vår nye controller. Vi ønsker å knytte økonomiske data sammen med tekniske og kanskje geografiske eller andre typer data, for å kunne ha gode og hensiktsmessige rapporter eller indikatorer når beslutninger om framtiden skal tas. Gode og riktige beslutningsgrunnlag, gir muligheten for gode og riktige beslutninger, sier Løvdal.

Ny medeier
Lofotkraft konsernet er en av Lofotens største bedrifter, og eies av alle de seks kommunene i Lofoten.–I disse dager har vi til behandling hos våre kommunale eiere om KLP skal bli ny medaksjonær i Lofotkraft AS, med 15%-eierandel. Dette en viktig milepæl for Lofotkraft og en slik medeier vil gi oss muligheten til å være et offensivt nettselskap i regionen, også i framtiden. Med en slik investor har vi muligheten til å fortsette å utvikle oss, sier Løvdal.
–Prosessen med å komme fram til KLP som samarbeidspartner har vært en omfattende og lærerik prosess, sier Løvdal. Denne prosessen er et godt eksempel på det jeg mener med at en i Lofotkraft får være med på flere spennende og faglig interessante oppgaver.

–Lofotkraft har med begrensede ressurser kjørt en prosess med opprettelse av datarom og gjennomføring av en «due diligence» (selskapsgjennomgang). I denne prosessen har Lofotkraft hatt finansielle aktører fra flere land som har ønsket å få være finansielle partner i framtidens nettselskap, forteller Løvdal.

Lofotkraft har vist seg å være en interessant partner for store internasjonale finansaktører og måten selskapet har løst utfordringer på, og måten selskapet planlegger å løse utfordringer på i framtiden, skaper interesse der ute.

–Vi skjønner jo at det er uvant for internasjonale aktører at det selskapet de vurderer å investere i har såpass begrenset med ressurser. Vi opplevde derfor noen litt komiske situasjoner underveis, forteller Løvdal.

Potensielle internasjonale investorer ønsket møter med Lofotkrafts «finansierings team», ledelsen i økonomiavdelingen osv.
–Overraskelsen var stor da vi stilte med en og samme person i møtene, mens de kom med 7-8 personer.  Det har selvfølgelig vært øyeblikk der jeg har følt meg litt liten og alene, men samtidig har det vært en ekstrem tilfredstillelse å se at vi har klart å gjennomføre en slik prosess, med et meget godt resultat, sier Løvdal.

 Verdivalg
–Hvis du velger å søke jobb i Lofotkraft, har du tatt et verdivalg. Ikke bare fordi vi arbeider med noe som er viktig for Lofoten og for hele verden: Ren og fornybar energi. Men også fordi våre medarbeidere står i fokus. De er vår viktigste ressurs, sier Kjersti Winther, HR-leder i Lofotkraft. Lofotkraft tilbyr medarbeiderne gode muligheter for personlig og faglig utvikling.

–Lofotkraft er en arbeidsplass med et tett og godt arbeidsmiljø, der vi trives med å prestere sammen, sier HR-leder Winther.

Livskvalitet
Stikkord for Lofoten: Livskvalitet. Korte avstander. Aldri bilkø. Nærhet til fantastisk natur, til sjøs og til fjells, sommer og vinter.
–Selv om vi ikke er så mange som jobber med økonomiprosesser, og at vi til tider arbeider ut over normal arbeidstid, mener jeg at noe av det viktigste og beste med å jobbe i Lofoten, er at vi har bedre tid til å være sammen med familie og venner, sier Løvdal.
–Når jeg snakker med kollegaer og kjente som jobber i urbane strøk, er det ofte hvor mye en jobber som gir status. Her er det fritid, og hva en gjør utenom jobben, det snakkes om, og som gir status, sier Løvdal, og legger til med et smil: –Satt litt på spissen.